Bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô

Bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô

Phạm vi bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô

PJICO nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và Chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô, PJICO sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe cho Chủ hàng.
Bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô 
Ngoài ra, PJICO còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:
 
- Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá.
- Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô.

Hàng hoá đặc biệt

Các loại hàng hoá sau đây chỉ được bảo hiểm với điều kiện Chủ xe có hợp đồng thoả thuận riêng với PJICO:
 
1. Vàng, bạc, đá quý (dạng nguyên thuỷ hoặc đã tinh chế).
 
2. Đồ cổ, tranh nghệ thuật quí hiếm.
 
3. Tiền, các loại ấn chỉ, hoá đơn có giá trị như tiền.
 
4. Thi hài, hài cốt.
 
5. Chất phóng xạ.

Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm dân sự bắt buộc ô tô

Ngoài những điểm loại trừ, áp dụng từ chối bồi thường quy định tại Điều 10, Điều 12 của Quy tắc này, PJICO không phải bồi thường những thiệt hại về hàng hoá trong những trường hợp sau:
 
1. Xe chở hàng trái phép.
 
2. Lái xe, Chủ xe hoặc người đại diện của Chủ xe thiếu trách nhiệm trong việc trông coi, bảo quản hàng hoá.
 
3. Xe ô tô không thích hợp với loại hàng hoá chuyên chở.
 
4. Mất cắp, trộm cướp (trừ trường hợp mất hàng hoá cùng với mất cắp toàn bộ xe).
 
5. Hư hỏng hàng hoá do bị truy đuổi hoặc bị bắt giữ của cơ quan chức năng Nhà nước.
 
6. Hàng hoá hư hỏng, hao hụt tự nhiên do tính chất của hàng hoá, do bao bì, đóng gói, sắp xếp không đúng yêu cầu kỹ thuật.
 
7. Hư hỏng do xô lệch, va đập của hàng hóa trong quá trình vận chuyển mà không phải do xe đâm, va, lật, đổ.
 
8. Giao hàng không đúng người nhận, giao hàng chậm trễ.
 
9. Hàng hoá hư hỏng trong quá trình xếp, dỡ (trừ khi có thoả thuận khác).
 
10.Hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Chủ xe, lái xe (Trừ khi có thoả thuận khác)
 
11. Hàng hóa bị cháy không do lỗi của bên vận tải. Súc vật sống bị ốm, bị chết do thời tiết hoặc dịch bệnh hoặc bị kiểm dịch.
 
Giá trị hàng hoá
 
Giá trị hàng hoá được tính tại thời điểm trước khi đưa hàng lên xe và không vượt quá giá trị thực tế trên thị trường tại nơi đưa hàng lên xe vào thời điểm xảy ra thiệt hại.

Mức khấu trừ

Trong mỗi vụ khiếu nại bồi thường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, PJICO áp dụng mức miễn bồi thường có khấu trừ là 0,5% mức trách nhiệm bảo hiểm và tối thiểu không thấp hơn 500.000 đồng /vụ (Chủ xe tự chịu một phần thiệt hại)
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666