Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Điện thoại hỗ trợ mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp 0888 605 666
Tư vấn nhanh chóng tận nơi miễn phí cho cá nhân doanh nghiệp
 1. Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại  đòi bồi thường theo  Quy tắc bảo hiểm suất ăn công nghiệp, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho  PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.
 2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn  bản của PJICO thì Người được Bảo hiểm không  được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh  toán bất  kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại. PJICO nếu thấy cần thiết  có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được Bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được Bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được Bảo hiểm phải  cung cấp mọi thông tin và hỗ  trợ nếu PJICO yêu cầu.
 3. Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp
 4. Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được Bảo hiểm suất ăn công nghiệp số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong  GCNBH/HĐBH cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tùy theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố này trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.
 5. Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo bộ HĐBH này có một bộ HĐBH khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.
 6. Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO hoặc nhân viên được ủy quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo bộ HĐBH hoặc nơi xảy ra thương tật,  ốm  đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp ở đâu phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.
 7. Người được Bảo hiểm suất ăn công nghiệp phải gửi ngay thông báo cho PJICO về bất cứ sự thay đổi nào    đó về mặt chất làm thay đổi một trong các sự kiện thực tại so với thời điểm làm Giấy  yêu cầu bảo hiểm,
 8. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay côngtennơ chứa hàng trong trạng thái  không tốt  hoặc  không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm thực hiện một cách hợp lý đảm bảo rằng mọi quy chế, luật pháp và các quy định do chính quyền địa phương yêu cầu phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.
 9. PJICO  có thể huỷ bỏ GCNBH/HĐBH vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông   báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được Bảo hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được Bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.
 10. Nếu phí bảo hiểm của GCNBH/HĐBH được tính trên cơ sở ước tính của Người được Bảo hiểm, thì Người được Bảo hiểm  phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán  đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO có yêu cầu. Số phí  bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm  đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ  sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu  cầu trả thêm  hay hoàn lại cho Người được Bảo hiểm số phí chênh lệch theo  đúng  thực  tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức tối thiểu qui định trong giấy chứng nhận bảo hiểm suất ăn công nghiệp/HĐBH.
 11. Mọi tranh chấp phát sinh từ bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được đưa ra  cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thỏa thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được  chuyển  cho một trọng tài hòa giải quyết định. Trọng tài hòa giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hòa giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ tọa cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với PJICO.
Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người  được Bảo hiểm về khiếu nại  nào đó  theo bộ Hợp đồng bảo hiểm và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nữa.
Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều  khoản  bổ  sung của Quy tắc bảo hNăm 2019:
Gần 2000 người đi viện, 8 người chết vì ngộ độc thực phẩm
Việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân cư không đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn hết sức khó khăn. Thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn còn.
Theo báo cáo của Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm diễn ra ngày 11.1, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 13, cơ quan chức năng đã khởi tố 28 vụ với 42 bị can về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
 
Đây là một điểm mới trong xử lý vi phạm an toàn thực phẩm so với trước khi có Chỉ thị 13. Từ năm 2017, tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm đã được đưa vào là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Năm 2019, toàn quốc ghi nhận 76 vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 2.000 người mắc, 1.918 người đi viện và 8 trường hợp tử vong. So với năm 2018, số vụ giảm 32 vụ (29,6%), số mắc giảm 1.478 người (42,6%), số  đi viện giảm 1.135 người (37,2%), số tử vong giảm 9 người (52,9%).
 
Bộ Y tế cho biết, thách thức lớn nhất là sản xuất nhỏ lẻ (với trên 8 triệu hộ) với nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm, nhất là các thói quen, tập quán canh tác, sản xuất, mua bán, tiêu dùng nhỏ lẻ... đòi hỏi phải tiếp tục tuyên truyền vận động và nhất là thúc đẩy việc hợp tác, liên kết sản xuất quy mô lớn, chuyên canh, áp dụng quy trình tiên tiến. Việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân cư không đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn hết sức khó khăn.
 
Thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn còn.iểm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được Bảo hiểm phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được  Bảo hiểm  theo bộ Hợp đồng bảo hiểm suất ăn công nghiệp
Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:
 1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền  bồi thường cho:
thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người
1.2     những tổn thất bất ngờ về tài sản
gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm suất ăn công nghiệp/ HĐBH;
 1. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
  1. mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,
phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm này;
Tuy nhiên, trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt  quá hạn mức bồi  thường được quy định trong GCNBH/ HĐBH đối với một sự cố  phát sinh trong suốt thời hạn được bảo  hiểm, trách  nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức  trách nhiệm quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm suất ăn công nghiệp / HĐBH đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.
Trong trường hợp Người được Bảo hiểm chết thì  trách nhiệm  mà Người  được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ  bồi  hoàn cho người đại diện theo quy định của pháp  luật của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Quy  tắc bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm suất ăn công nghiệp, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm của Quy tắc bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm suất ăn công nghiệp như thể chính họ là Người được Bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm suất ăn công nghiệp


 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666