Bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
2. Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
5. Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.
6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
Bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton- 0888.605.666
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton.
hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton này.
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton.

Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.
2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Hình thức bồi thường

1. Bên mua bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
c) Trả tiền bồi thường.
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
3. Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản

Số tiền bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton

1. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm
 
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy bao bì giấy carton có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định
b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm nhà máy để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm nhà máy và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.
d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm nhà máy có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.
8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm nhà máy
 
Cháy công ty chuyên sản xuất bao bì và may mặc ở Tiền Giang
Một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty chuyên sản xuất bao bì và may mặc ở Tiền Giang, nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường và mất nhiều giờ mới dập tắt đám cháy.
Sáng 26-4, đại tá Nguyễn Việt Hùng - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết đang ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý (chuyên sản xuất bao bọc trái cây và may mặc) tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè.
 
Theo đại tá Hùng, vụ cháy này xảy ra lúc 3h30 cùng ngày. Người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ nhà kho rộng khoảng 3.000m2 của công ty do ông Nguyễn Minh Trí (55 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè) làm chủ.
 
Thấy khói cao nghi ngút nên nhiều người dân đến tham gia chữa cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa càng lớn làm cho công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.
 
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. 
 
Hai xe chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Tháp cũng được chi viện đến hiện trường để tham gia chữa cháy.
 
Đến khoảng 9h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế tránh lây lan qua khu vực lân cận. 
 
Tại hiện trường, nhiều đồ đạc và tài sản trong công ty bị cháy rụi gần như hoàn toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 60 tỉ đồng.
 
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
 
 
Nhà máy bao bì chìm trong biển lửa
Đám cháy bùng lên trong đêm nhấn chìm nhà máy sản xuất, kinh doanh bao bì trong biển lửa.
Khoảng 21h30 ngày 9/4, một đám cháy bùng phát dữ dội tại cơ sở kinh doanh bao bì, chế biến gỗ Thiện Tín (cụm Công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi).
Toàn bộ khu vực nhà xưởng đều chứa vật liệu dễ cháy như bao nilon, gỗ. Do đó, đám cháy lan ra rất nhanh, bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng. Ngọn lửa bốc cao dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, có nguy cơ lan sang các cơ sở sản xuất bên cạnh.
 
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Quảng Ngãi) điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia chữa cháy. Khu vực này có nhiều cơ sở sản xuất sát nhau, nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Đến khoảng 23h30 ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, phần lớn tài sản, trang thiết bị của cơ sở Thiện Tín bị hư hại nặng.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666