Bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Hình thức bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
c) Trả tiền bồi thường.
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
3. Trong trường hợp bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản
 Bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng - 0888605666
Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng
1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
2. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
5. Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.
6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
2. Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng
 

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ kho hàng gồm:

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ kho hàng
 
Quyền của bên mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng
1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hàng hóa trong kho.
2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hàng hóa trong kho.
3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.
5. Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
6. Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan
 

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng

1. Tham gia bảo hiểm cháy nổ kho hàng hóa theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ kho hàng hóa.
4. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm.
6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
7. Khi xảy ra cháy nổ, bên mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng hóa có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định
b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.
d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.

8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm
Cháy lớn kho hàng rộng 10.000 nghìn mét vuông ở KCN Sóng Thần 2
Vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho rộng hàng chục ngàn mét vuông  chứa hàng hóa của nhiều công ty khác nhau trong khu công nghiệp. Công an đã phải huy động khoảng 20 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
 
Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 7h30 sáng 11.4, tại một kho hàng hóa nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 
Vào thời điểm trên hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một điểm trong nhà kho chứa hàng hóa. Nhân viên của kho hàng đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
Đám cháy nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ nhà kho chứa hàng hóa rộng khoảng hơn 10.000 m2. Đứng xa hàng chục km vẫn nhìn thấy cột khói bốc cao.
 
Công nhân làm việc tại kho hàng này cho biết, bên trong kho chứa nhiều hàng hóa là quần áo có và cả hóa chất.
 
Theo ghi nhận, tại hiện trường nhà kho bị đổ sụp, phía trước có nhiều container hàng hóa bị cháy lan. Đám cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Đến 9h sáng cùng ngày lực lượng chức năng vẫn chưa khống chế được đám cháy, lửa lan rộng có nguy cơ lan sang cách công ty bên cạnh
 

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666