[cập nhật] bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021

[cập nhật] bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021

Phạm vi bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021
PHẦN I - TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm.
PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn thất hoặc thiệt hại.
[cập nhật] bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021

[cập nhật] bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021-0888605666

Với điều kiện là theo Phần I, Ngôi nhà được hiểu là không bao gồm:
  1. tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 hoặc Người được bảo hiểm không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tài sản đó;
  2. tài sản mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Tài sản bên trong.
Trừ khi được quy định cụ thể, Ngôi nhà do Người được bảo hiểm kê khai phải được xây bằng gạch, đá hoặc xi măng và được lợp mái bằng xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy khác.
 
CƠ SỞ BẢO HIỂM - bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021
Nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại được xem xét bồi thường theo quy định tại Phần I, giá trị của Ngôi nhà lớn hơn Số tiền bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 thì Người được bảo hiểm sẽ được xem là tự bảo hiểm cho phần chênh lệch giá trị đó và sẽ tự gánh chịu một phần tổn thất hoặc thiệt hại theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị tương ứng. Điều kiện này được áp dụng riêng rẽ cho từng đồ vật của Ngôi nhà.
 
ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG- bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021
 
1. Điều khoản Chi phí Kiến trúc sư, Giám định viên, Kỹ sư tư vấn
Các khoản phí và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí trả kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn khác để lập dự toán, sơ đồ, chi tiết kỹ thuật, chi tiết thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát phát sinh hợp lý và cần thiết với hạn mức tối đa là 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021.
2. Điều khoản Dọn dẹp hiện trường
Các khoản chi phí phát sinh cần thiết bởi Người được bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 trong việc dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ hoặc phá hủy, chống đỡ hoặc dựng, thực hiện các sửa chữa tạm thời đối với một hoặc nhiều phần tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm với điều kiện các chi phí này:
  1. không truy đòi được từ bất kỳ Đơn bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 nào khác;
  2. không bao gồm chi phí dọn dẹp, hủy bỏ, làm sạch các chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm;
  1. không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021.
 
3. Điều khoản Sai sót và Nhầm lẫn
Bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 sẽ không bị mất hiệu lực bởi sai sót, nhầm lẫn, việc định giá trị và mô tả không chính xác về quyền lợi bảo hiểm, rủi ro hoặc tài sản do hành động vô ý và/hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO ngay khi phát hiện ra sai sót hoặc nhầm lẫn này.
 
4. Điều khoản Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa
Bộ hợp đồng này mở rộng bao gồm các chi phí phải trả cho đội cứu hỏa, chi phí làm đầy các thiết bị chữa cháy với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với những chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí phát sinh một cách cần thiết và hợp lý trong việc dập tắt các đám cháy tại hoặc gần địa điểm đặt tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng hoặc đe dọa trực tiếp tới các tài sản này và trong mọi trường hợp không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm.
 
PHẦN II - TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN BÊN TRONG
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 số tiền tối đa bằng với các Hạn mức trách nhiệm quy định trong Bộ hợp đồng về các tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài sản bên trong Ngôi nhà do một rủi ro được bảo hiểm gây ra.
Với điều kiện là:
(1)        Phần II không áp dụng đối với:
(a) các tài sản đã được bảo hiểm theo một loại hình/ đơn bảo hiểm khác,
(b) tài sản được dỡ bỏ để bán giảm giá hoặc trưng bày triển lãm hoặc cất vào kho chứa đồ đạc.
(2)        Với điều kiện là Tài sản bên trong sẽ loại trừ:
(a) các tài sản được bảo hiểm đặc thù hơn theo các Đơn bảo hiểm khác;
(b) vàng thỏi hoặc đá quý, tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, bản kế hoạch, tranh ảnh hoặc bản vẽ thiết kế, mô hình, khuôn mẫu, huân chương, tiền xu hoặc sách quý, chứng khoán, bản giao ước hoặc tài liệu dưới mọi hình thức, tem thư, tiền xu hoặc tiền mặt, hối phiếu ngân hàng, séc, séc du lịch, lệnh chuyển tiền, lệnh gửi bằng bưu điện, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, sổ sách kế toán hoặc các loại sổ sách kinh doanh khác, xe máy hoặc phụ tùng, xe đạp, vật nuôi trừ khi được nêu rõ trong Bộ hợp đồng bảo hiểm ;
(c) bất kỳ bộ phận nào thuộc kết cấu hoặc trần của Ngôi nhà, giấy dán tường và các vật tương tự hoặc ti vi, ăng ten, máy móc thiết bị, cột ăng ten, tháp được đặt ngoài trời;
(d) bất kỳ tài sản nào mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Ngôi nhà.
 
CƠ SỞ BẢO HIỂM - bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021
 
Bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 dựa trên cơ sở “Thay thế mới” (có nghĩa là thay thế bằng một đồ vật cùng chủng loại mà không tính giảm giá trị do khấu hao, ăn mòn) và PJICO có thể chọn thay thế bằng một đồ vật mới hoặc giải quyết trên cơ sở Khôi phục. Khôi phục được hiểu là chi phí sửa chữa tài sản bị thiệt hại hoặc thay thế tài sản trong trường hợp bị mất hoặc không thể sửa chữa được bằng một tài sản cùng loại, có tính năng tương tự và không có chất lượng tốt hơn. Đối với mỗi vụ khiếu nại bồi thường, PJICO có quyền quyết định sửa chữa hoặc thay thế tài sản.
 
PHẦN III – CHI PHÍ MỞ RỘNG CHO VIỆC DI DỜI CHỖ Ở VÀ TỔN THẤT THUÊ MƯỚN
 
Trong trường hợp ngôi nhà được bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021 không thể ở được do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, PJICO, trong giới hạn trách nhiệm của mình, sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm
 
a) Chi phí phát sinh hợp lý cho việc di dời chỗ ở,
 
b) Tổn thất về thuê mướn
 
mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trong thời hạn cần thiết để phục hồi lại ngôi nhà
1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhà tư nhân là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
2. Bên mua bảo hiểm nhà tư nhân là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà tư nhân.
3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:
a) Tài sản được bảo hiểm nhà tư nhân bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm nhà tư nhân năm 2021.
b) Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).
Mức khấu trừ là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm
Cháy xưởng lan sang nhiều nhà dân ở Sài Gòn
Đám cháy lớn bùng lên tại xưởng vải, lan qua công ty nhựa, nhà dân, cửa hàng ở huyện Hóc Môn, cảnh sát nỗ lực khống chế trong hơn 3 giờ, tối 26/1.
Lửa bùng phát tại tại xưởng vải trên quốc lộ 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM lúc 19h30. Lúc này, công nhân làm việc bên trong đã tan ca về nhà. Nhiều người xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành.
Đám cháy nhanh chóng lan qua công ty sản xuất ống nhựa, nhà dân, hai cửa hàng bán máy trộn bêtông và máy phát điện... Ngọn lửa kéo dài hàng trăm mét, khói đen cuồn cuộn, tỏa vào khu dân cư. Mọi người nhốn nháo di dời tài sản, chạy ra quốc lộ lánh nạn.
 
"Lúc đó trong nhà kho chỉ còn vài người. Thấy mọi người hô hoán cháy và bỏ chạy nên tôi chạy theo", nam nhân viên tên Hòa tại công ty nhựa kể. Theo anh này, nhà kho rộng chừng 5.000 m2, có khoảng 20 người làm việc.

Đến hơn 21h lửa vẫn bùng dữ dội, bao trùm khu vực rộng hàng nghìn mét vuông. Hàng trăm mét đường bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy. Cảnh sát PCCC cùng xe cứu hỏa của nhiều đơn vị tích cực khống chế ngọn lửa từ nhiều phía.
Đến 23h, đám cháy đã được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã làm sập một phần mái xưởng vải, thiêu rụi nhiều tài sản công ty nhựa. Kết cấu mái tôn và khung sắt của cơ sở này bị cháy biến dạng. Hai cửa hàng và hai nhà dân bị thiệt hại nhiều tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
 

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666