Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

Đối tượng bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là Người được bảo hiểm).

Phạm vi bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

 
Tai nạn người ngồi trên xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông.
Tai nạn lái, phụ xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc xe đó.

Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

 
PJICO không phải trả tiền bảo hiểm đối với những thiệt hại về thân thể của chính Người được bảo hiểm trong các trường hợp sau:
 
1. Người được bảo hiểm có hành động cố ý tự gây tai nạn.
 
2. Người được thụ hưởng bảo hiểm cố ý gây ra tai nạn (trừ những người được thụ hưởng bảo hiểm khác).
 
3. Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động phòng vệ chính đáng.
 
4. Người được bảo hiểm không có Giấy phép lái xe hợp lệ; Hơi thở hoặc trong máu có nồng độ cồn (chỉ áp dụng đối với lái xe).
 
5. Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật (bao gồm cả bệnh truyền nhiễm), ngộ độc thức ăn, đồ uống, sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn của cơ quan y tế hoặc các chất ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
 
6. Tai nạn ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ khi có thoả thuận khác).
 
7. Xe sử dụng để đua thể thao, đua xe trái phép.
 
8. Khủng bố, chiến tranh và các nguyên nhân tương tự như chiến tranh: nội chiến, bạo động, đình công.
 

Quyền lợi của Người được bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

 
1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể, tùy theo mức độ, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như sau:
 
2.1. Nếu số tiền bảo hiểm trên  50 triệu đồng:
 
2.1.1. Đối với thương tật vĩnh viễn: trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm con người hiện hành của PJICO.
 
2.1.2. Đối với thương tật tạm thời, trả tiền bảo hiểm gồm:
 
a. Chi phí y tế thực tế hợp lý (có chứng từ, hoá đơn…).
 
b. Chi phí bồi dưỡng: được tính bằng 0,1% số tiền bảo hiểm cho một ngày điều trị, tối đa không quá 180 ngày /vụ tai nạn. Nhưng tổng chi phí không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm con người hiện hành của PJICO.
 
2.2. Nếu số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 50 triệu đồng: PJICO trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm con người hiện hành của PJICO.
 
3. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế trên xe lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thì mức trả tiền bảo hiểm của PJICO sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm và số người thực tế trên xe.
3.1. Trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó: PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả trước đó.
3.2. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì PJICO chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại thương tật tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.
 
Trả tiền bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
 
Tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người đại diện, người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.
 
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666