Tư vấn bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm

Tư vấn bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- Bảo hiểm PJICO nhận tư vấn bảo hiểm nhà xưởng 2016 cho tài sản, nhà xưởng , máy móc trang thiết bị, hàng hoá… cho các công ty , xí nghiệp, cá nhân.. đang sinh sống, hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu chúng tôi thực sự là nhà bảo hiểm tin cậy.

Tư vấn bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm

Tư vấn bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm


Những rủi ro có thể tham gia bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm
Cháy (A)
Nổ (B)
Hai rủi ro này theo bảo hiểm cháy nổ bất buộc của bộ tài chính và Công an phòng cháy chữa cháy.
Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi quý khách hàng có thể tham khảo loại hình bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của công ty chúng tôi. Bảo hiểm này sẽ bảo hiểm cho mọi rủi ro ngẫu nhiên, bất ngờ không lường trước được cho thiệt hại là tài sản tham gia bảo hiểm.
Khi mua bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm  quý khách hàng cần lưu ý những gì ?
1.Tài sản nào có thể tham gia bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm
 
1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
 
2. Máy móc thiết bị;
 
3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.
 
Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.
 
Các từ ngữ được hiểu như thế nào trong loại hình bảo hiểm nhà xưởng 2016
 
 1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
 
2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
 
4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:
 
a) Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.
 
b) Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).
 
tài sản bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm quy định số tiền thể nào ?

Tư vấn bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm

Tư vấn bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm
 

Số tiền bảo hiểm nhà xưởng 2016 ở tphcm

 
1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
 
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
 
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm. 
 
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138