Bảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm xây dựng

bảo hiểm xây dựng
Điều 1 - Đối tượng bảo hiểm xây dựng
Bảo hiểm xây dựng này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm xây dựng:
  1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
  2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
  3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
  4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
  5. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;
  6. Trách nhiệm đối với người thứ ba
Điều 2 - Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng
Khi có nhu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm xây dựng phải gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm cho PJICO. Giấy yêu cầu bảo hiểm là một bộ phận không tách rời của Bộ hợp đồng bảo hiểm xây dựng
  Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ số điện thoại ,zalo.. để được tư vấn: 0888605666 
 

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666