Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp - 0888605666

Bồi thường cho mọi rủi ro trong quá trình sản xuất hoạt động bị thiệt hại về tài sản.
1.   Khái niệm
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp và Bảng danh mục tài sản.
2.   Bộ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực
Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp này sẽ mất hiệu lực trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.
3.   Thay đổi và di chuyển
Bảo hiểm theo Phần I của Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp này sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào nếu sau khi hiệu lực bảo hiểm bắt đầu, tài sản ấy có bất kỳ sự thay đổi nào do:
3.1. di chuyển khỏi khu vực được bảo hiểm hoặc
3.2. bằng cách đó mà rủi ro tài sản bị huỷ hoại hoặc hư hại tăng lên hoặc
3.3. bằng cách đó mà quyền lợi của Người được bảo hiểm chấm dứt, trừ khi do yêu cầu của Luật pháp và trừ trường hợp được PJICO chấp nhận bằng văn bản.
4.   Cam kết
Bất kỳ cam kết nào được đưa ra hoặc có thể được đưa ra đối với Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp này cũng sẽ có hiệu lực và tiếp tục giữ hiệu lực suốt trong thời hạn bảo hiểm kể từ thời gian cam kết được đưa ra. Việc vi phạm bất kỳ cam kết nào làm tăng thêm nguy cơ rủi ro sẽ là trở ngại đối với việc khiếu nại đòi bồi thường.
5.   Các biện pháp phòng ngừa hợp lý.
Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để đề phòng tổn thất và bằng chi phí của mình, thực hiện những đề nghị của PJICO trong việc ngăn ngừa tổn thất và  tuân theo các quy chế và những nội quy an toàn của nhà chế tạo.
6.   Quyền kiểm tra
Những người đại diện của PJICO vào bất cứ thời gian hợp lý nào cũng có quyền kiểm tra và xem xét những nguy cơ rủi ro tại cơ sở của Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp và Người được bảo hiểm sẽ phải cung cấp cho PJICO tất cả những chi tiết và thông tin cần thiết cho việc đánh giá rủi ro trên. Tuy nhiên việc kiểm tra/ xem xét nói trên không phải là lý do ràng buộc trách nhiệm của PJICO và cũng sẽ không phải là lý do để cho rằng Người được bảo hiểm đã thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn sản xuất kinh doanh của họ.

 

**  TẢI QUY TẮC BẢO HIỂM MỌI RỦI RO CÔNG NGHIỆP TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ

** TẢI QUY TẮC BẢO HIỂM MỌI RỦI RO CÔNG NGHIỆP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ
 


Mua bảo hiểm liên hệ zalo, điện thoại: 0888.605.666 hoặc quét QR CODE DƯỚI ĐÂY
hotline 0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666