Bảo hiểm thi công công trình

Bảo hiểm thi công công trình

Bảo hiểm thi công công trình
Bảo hiểm thi công công trình này bồi thường mọi rủi ro cho công trình cụ thể như sau
Bảo hiểm thiệt hại vật chất
  1. Cam kết bảo hiểm
Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm thi công công trình hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân đã bị loại trừ một cách cụ thể, rõ ràng gây ra tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại GCNBH/hợp đồng bảo hiểm thi công công trình này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của PJICO). Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm thi công công trình.
PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm thi công công trình
Ngoài ra bảo hiểm thi công công trình này còn bồi thường cho bên thứ ba cụ thể như sau
Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba
  1. Cam kết bảo hiểm.
Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm thi công công trình, PJICO sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:
  1. Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người);
  2. Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba;
Trách nhiệm của PJICO chỉ phát sinh với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo thoả thuận trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm thi công công trình tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.
Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:
  • Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm;
  • Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PJICO,
Trách nhiệm của PJICO thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm thi công công trình

** TẢI QUY TẮC BẢO HIỂM BẢN ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT
**
TẢI GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM THI CÔNG CÔNG TRÌNH


Mua bảo hiểm vui lòng gọi điện thoại,Zalo.. hoặc quét mã qr code dưới đây:
0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666