[Cập nhật] bảo hiểm tai nạn công nhân

[Cập nhật] bảo hiểm tai nạn công nhân

[Cập nhật] bảo hiểm tai nạn công nhân

[Cập nhật] bảo hiểm tai nạn công nhân - 0888605666

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập công tác tại Việt Nam (Sau đây được gọi là Người được bảo hiểm tai nạn công nhân)
Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do:
Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm tai nạn công nhân, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể.
Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp
Quyền lợi:
Trường hợp Người được bảo hiểm tai nạn công nhân bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn công nhân
Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy đinh tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”.
Trường hợp Người được bảo hiểm tai nạn công nhân bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.
Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.
Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm tai nạn công nhân hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 1 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong:
  1. Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;
  2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.
  3. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.
  4. Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (Giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn).
  5. Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).
  6. Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu.
Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp

*** Tải quy tắc bảo hiểm tai nạn đầy đủ

*** Tải Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm tai nạn

*** Tải Giấy yêu cầu bảo hiểm tai nạn

0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666