[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C
[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C- 0888605666

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
Điều khoản rủi ro- bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này bảo hiểm
 1. Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do
  1. Cháy hay nổ
  2. Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật
  3. Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  4. Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không kể nước
  5. Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn
 2. Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:
  1. Hy sinh tổn thất chung
  2. Ném hàng khỏi tàu
Điều khoản tổn thất chung
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định ở các điều khoản hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành
Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn
Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc
Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C
Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C chọn dùng hoặc
Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc
Để chia hay phân phối hàng hoặc
Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.
Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá đước gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.
Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc quy định kết thúc nói trên và quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kỉểm soát của Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu
Điều khoản này tuân theo luật pháp và tập quán Anh
Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh

 
** Tải  Quy tắc bảo hiểm I.C.C ngày 1/1/1982 Điều kiện C tiếng Việt
 
** Tải  Quy tắc bảo hiểm I.C.C ngày 1/1/1982 Điều kiện C tiếng Anh

 
TẠI SAO NÊN MUA BẢO HIỂM PJICO ?
*****>>BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG<< PHỤC VỤ TẬN TÂM<<  ***ƯU ĐÃI TỐT NHẤT*** 
 
 0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666