Bồi thường bảo hiểm nhà xưởng

Bồi thường bảo hiểm nhà xưởng

Bồi thường bảo hiểm nhà xưởng

Bồi thường bảo hiểm nhà xưởng- 0888605666

  Hồ sơ yêu cầu bồi thường nhà xưởng
1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm nhà xưởng.
2. Hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm nhà xưởng hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
5. Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.
6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm nhà xưởng là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
2. Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm nhà xưởng phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Hình thức bồi thường nhà xưởng

1. Bên mua bảo hiểm nhà xưởng và doanh nghiệp bảo hiểm nhà xưởng có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
c) Trả tiền bồi thường.
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm nhà xưởng không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
3. Trong trường hợp bồi thường theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.
Thông báo ngay cho bên bảo hiểm bằng văn bản theo mẫu sau:

***Tải ===> Mẫu thông báo tổn thất <====

0888605666
TẠI SAO NÊN MUA BẢO HIỂM PJICO ?
*****>>BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG<< PHỤC VỤ TẬN TÂM<<  ***ƯU ĐÃI TỐT NHẤT***  

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666