[Cập nhật] bảo hiểm kho hàng

[Cập nhật] bảo hiểm kho hàng
[Cập nhật] bảo hiểm kho hàng

[Cập nhật] bảo hiểm kho hàng- 0888605666

Rủi ro chính là cháy và nổ ngoài ra có thể mở rộng thêm các rủi ro phụ khách như
-    Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
-    Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;
-    Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;
-    Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;
-    Rủi ro “G”: Giông và bão;
-    Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;
-    Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
-    Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.
Tài sản để mua bảo hiểm kho hàng bao gồm hàng hóa trong kho và có thể mua cho cả khung của nhà kho.
Bồi thường bảo hiểm kho hàng
Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm kho hàng
Doanh nghiệp bảo hiểm kho hàng thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:
a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm kho hàng), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định.
b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.
c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm kho hàng
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm kho hàng.
b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm kho hàng, Giấy chứng nhận bảo hiểm kho hàng.
c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
Tùy phạm vi bảo hiểm có 3 quy tắc bảo hiểm để lựa chọn:

***Tải =>> Bảo hiểm cháy nổ theo nghị định 23/2018/NĐ-CP của chính phủ đầy đủ

***Tải ==> Bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt đầy đủ

***Tải==> Bảo hiểm mọi rủi ro (full rủi ro) đầy đủ

*** ==> Tải giấy yêu cầu bảo hiểm  


 
TẠI SAO NÊN MUA BẢO HIỂM PJICO ?
*****>>BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG<< PHỤC VỤ TẬN TÂM<<  ***ƯU ĐÃI TỐT NHẤT*** 

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666