Bảo hiểm công chứng viên

Bảo hiểm công chứng viên
Bảo hiểm công chứng viên

Bảo hiểm công chứng viên-0888605666

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm công chứng viên (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong HĐBH/ GCNBH)
đến Hạn mức bồi thường được nêu trong HĐBH/ GCNBH của Bộ hợp đồng bảo hiểm công chứng viên (gọi tắt sau đây là Bộ hợp đồng) đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào được lập đầu tiên bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại HĐBH/ GCNBH, nhằm chống lại Người được bảo hiểm về sự vi phạm bất kỳ nghĩa vụ chuyên môn nào được nêu trong HĐBH/ GCNBH, phát sinh từ bất kỳ hành động sơ suất, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào đã thực hiện hoặc bị cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm (và trong thời hạn hồi tố, nếu có) tại phạm vi địa lý quy định tại HĐBH/ GCNBH bởi:
a) Người được bảo hiểm và, hoặc
b) bất kỳ người làm công nào của Người được bảo hiểm công chứng viên tại thời điểm đó
trong việc thực hiện, theo hoặc dưới danh nghĩa của Người được bảo hiểm, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trong quyền hạn chuyên môn nêu tại HĐBH/ GCNBH (bao gồm những hoạt động của người thực thi, người tiếp quản lý, người thanh toán, nếu được kê khai cụ thể trong HĐBH/ GCNBH, với điều kiện là thu nhập từ những công việc như vậy là một bộ phận tạo nên doanh thu của Người được bảo hiểm);
các chi phí và phí tổn phát sinh được PJICO chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao hơn Hạn mức bồi thường theo Bộ hợp đồng này để một khiếu nại nào đó từ bên thứ ba được hủy bỏ thì trách nhiệm của PJICO đối với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Bộ hợp đồng và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ

Hạn mức bồi thường

1.   Mỗi một khiếu nại
Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả cho một hoặc nhiều người khiếu kiện đối với mỗi một sự cố, sẽ không vượt quá tổng số tiền nêu trong HĐBH/ GCNBH và tổng số tiền này sẽ là Hạn mức bồi thường cho mỗi một khiếu nại.
Chuỗi khiếu nại
Một chuỗi khiếu nại như được định nghĩa dưới đây sẽ được coi như là một sự cố và ngày tổn thất tương ứng sẽ được coi là ngày khiếu nại bằng văn bản đầu tiên được lập để khiếu kiện Người được bảo hiểm công chứng viên. 
Một chuỗi khiếu nại theo Bộ hợp đồng, được định nghĩa như sau:
Toàn bộ khiếu nại về những tổn thất có hậu quả khác nhau bắt nguồn từ hoặc gây ra do một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn.  Đặc biệt cũng quy định rằng nếu có nhiều hơn một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn gây ra do cùng một nguyên nhân hoặc nguồn gốc giống nhau hay tương tự nhau thì những hành động đó sẽ được coi như là một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn với điều kiện là chúng cùng liên quan đến pháp lý và tài chính.
Nhiều hơn một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn gây ra nhiều tổn thất giống nhau
Một khiếu nại được lập để chống lại nhiều hơn một Người được bảo hiểm công chứng viên cùng liên quan đến một tổn thất
  1. Tổng Hạn mức bồi thường
Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm của bộ Hợp đồng , sẽ không vượt quá Tổng hạn mức bồi thường nêu trong HĐBH/ GCNBH

**> TẢI QUY TẮC BẢO HIỂM CÔNG CHỨNG VIÊN ĐẦY ĐỦ- TIẾNG VIỆT

**
TẢI QUY TẮC BẢO HIỂM CÔNG CHỨNG VIÊN ĐẦY ĐỦ - TIẾNG ANH


 
TẠI SAO NÊN MUA BẢO HIỂM PJICO ?
*****>>BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG<< PHỤC VỤ TẬN TÂM  ***ƯU ĐÃI TỐT NHẤT*** 


0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666