[Cập nhật] mua bảo hiểm hàng hóa

[Cập nhật] mua bảo hiểm hàng hóa
[Cập nhật] mua bảo hiểm hàng hóa

[Cập nhật] mua bảo hiểm hàng hóa - 0888605666

Chúng tôi nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho và hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Có thể mua bảo hiểm cho nhà kho chứa hàng hóa và các thiết bị kèm theo khác
Bồi thường bảo hiểm hàng hóa
1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm hàng hóa thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:
a) Số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP.
b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.
c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm hàng hóa
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm hàng hóa bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm hàng hóa.
b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa .
c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

** Nghị định 23 về bảo hiểm cháy nổ
 
*** Tải Giấy yêu cầu bảo hiểm

 Mua bảo hiểm vui lòng liên hệ điện thoại , zalo,face hoặc quét mã qr code bên dưới
0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666