bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế

bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế
bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế

bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế- 0888605666

 NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
1.        Điều khoản rủi ro            
Loại trừ những rủi ro đã quy định trong Điều khoản 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế này bảo hiểm:
 1. mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm, trừ những mất mát hoặc hư hỏng do bất kỳ sự thay đổi nào về nhiệt độ gây nên,
 2. mất mát hoặc hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm do bất kỳ sự thay đổi về nhiệt độ được qui cho:
  1. máy làm lạnh hỏng dẫn đến máy bị ngừng hoạt động trong khoảng thời gian không dưới 24 giờ liền.
  2. cháy hoặc nổ
  3. tàu hoặc thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc bị lật
  4. phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  5. tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài, không kể nước.
  6. dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn.
2.        Điều khoản tổn thất chung       
           Hợp đồng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế này bảo hiểm tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định trong các điều khoản 4, 5, 6 và 7 hay ở một điều nào trong hợp đồng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.
3.       Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”         
         Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế phần trách nhiệm theo Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo Điều khoản đã nói, Người được bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế phải thông báo cho Người bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn
 
Quy tắc bảo hiểm đầy đủ - tiếng việt
 
Quy tắc bảo hiểm đầy đủ - tiếng anh
 


 Mua bảo hiểm vui lòng liên hệ điện thoại , zalo,face hoặc quét mã qr code bên dưới
0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666