bảo hiểm PJICO tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vững

Bảo hiểm PJICO tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vững

(Hà Nội, ngày 21/04/2016): Sáng nay, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Tại Đại hội, Cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, định hướng kinh doanh năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi tăng cổ tức cho Cổ đông...
  
 Bảo hiểm PJICO tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vững
Bảo hiểm PJICO tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vữngÔng Đào Nam Hải - Tổng Giám đốc PJICO báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Nam Hải, Tổng Giám đốc PJICO khẳng định "Năm 2015 là năm thứ 3 liên tiếp thực hiện định hướng kinh doanh tập trung phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, PJICO tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao về doanh thu, lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các Cổ đông”.
 
Doanh thu lẫn lợi nhuận đều vượt kế hoạch

 
Năm 2015, tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.231,2 tỷ đồng, hoàn thành 104,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 5,1% so với năm 2014 và đạt tiến độ tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019. Mức tăng này thấp hơn mức tăng bình quân chung toàn thị trường do PJICO tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển bền vững, tập trung vào hiệu quả kinh doanh, chủ động sàng lọc khách hàng, lựa chọn rủi ro nhận bảo hiểm, không chạy theo cạnh tranh chi phí bằng mọi giá.

Lợi nhuận trước thuế đạt 115 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch lợi nhuận năm và tăng trưởng 4,4% so với năm 2014. Mức tạm ứng chi trả cổ tức là 10%, cao hơn lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm và tăng 1% so với mức chi trả cổ tức năm 2014. Khoản tạm ứng cổ tức này đã được PJICO chi trả cho các Cổ đông trước Tết nguyên đán năm 2016.
Cùng với đó, việc quản trị rủi ro, kiểm soát công tác giám định, bồi thường tiếp tục được Ban Lãnh đạo PJICO quan tâm chỉ đạo, điều hành.
 
Năng lực tài chính tiếp tục được gia tăng

Năng lực tài chính của PJICO tiếp tục được củng cố, gia tăng khi trích lập 196,2 tỷ đồng trong năm 2015 bổ sung cho 3 quỹ dự phòng nghiệp vụ. Đây là mức trích lập cao nhất trong 20 năm thành lập và hoạt động của PJICO. Ấn tượng hơn nữa là mức trích lập dự phòng nghiệp vụ 514,7 tỷ đồng trong 3 năm 2013 - 2015 cao gấp 1,5 lần số trích lập dự phòng 17 năm trước đó.

Tạo đà phát triển bền vững cho năm 2016

Với kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2015, ngoài khẳng định tính đúng đắn của định hướng và cơ chế kinh doanh, đây được coi là nền tảng, đà phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh của PJICO trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Kiên định mục tiêu tập trung vào hiệu quả, không đặt mục tiêu tăng trưởng cao về doanh thu và chuyển phương thức cạnh tranh bằng chi phí sang khẳng định uy tín, chất lượng dịch vụ, PJICO đặt kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc năm 2016 là 2.343 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 phấn đấu đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 4,4% so với năm 2015, đảm bảo tỷ lệ cổ tức chi trả tối thiểu 10%.

Để đạt những mục tiêu trên, PJICO sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, hoạt động đầu tư và công tác quản trị doanh nghiệp nhằm duy trì vị trí doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về bảo hiểm phi nhân thọ với sự phát triển ổn định, lâu dài.

Riêng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, PJICO sẽ tiếp tục tập trung điều hành toàn hệ thống phát triển mạnh các nghiệp vụ đang có lãi, duy trì và tăng trưởng hợp lý kết hợp song song với việc kiểm soát chi phí, chất lương dịch vụ.

Hiện tại, PJICO đang trong quá trình thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án đánh giá hệ số tín nhiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng thí điểm KPI (chỉ số đánh giá thực hiện công việc) trong một số lĩnh vực, triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

Loading...
Hotline: 0932 377 138