Ai đang bảo hiểm tàu thuỷ lớn tại Việt Nam

Ai đang bảo hiểm tàu thuỷ lớn tại Việt Nam


3.550 tàu và 30.995 thuyền viên mua bảo hiểm Bảo Việt
Tin từ Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt), sau hơn 1 năm chính thức triển khai bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính Phủ, tính đến ngày 31/12/2015, Công ty  đã bảo hiểm cho 3.550 tàu và 30.995 thuyền viên.

Ai đang bảo hiểm tàu thuỷ lớn tại Việt Nam

Ai đang bảo hiểm tàu thuỷ lớn tại Việt Nam


Con số này chiếm tỷ lệ hơn 30% tổng số tàu và thuyền đã tham gia bảo hiểm. 70% tổng số tàu và thuyền còn lại được cung cấp bởi 3 nhà bảo hiểm đó là Bảo Minh, PJICOBảo hiểm PVI.
 
Như vậy, tính đến hết năm 2015, tổng số tàu cá tham gia bảo hiểm theo Nghị định 67 là 11.470 tàu cá và số thuyền viên làm việc trên các trên tàu cá đánh bắt xa bờ được bảo hiểm là 103.180 thuyền viên.
 
doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu về địa bàn khai thác tại 10 tỉnh gồm Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh và Kiên Giang, với sự phối hợp chặt chẽ để triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo đúng đối tượng được hỗ trợ, Bảo hiểm Bảo Việt đang tiếp tục chủ động, tích cực triển khai chủ trương lớn này của Chính phủ.
 
Được biết, Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình và góp phần khẳng định chủ quyền và bảo vệ biển đảo của Việt Nam.
 
4 doanh nghiệp bảo hiểm được lựa chọn để triển khai Chương trình đã áp dụng thống nhất quy tắc, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm. VINARE được chỉ định để phối hợp thu xếp tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.
 
Tại Hội nghị tổng kết triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tàu cá mới đây, nhóm lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt cùng lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm cũng thống nhất tiếp tục nắm bắt sát sao những thuận lợi, khắc phục khó khăn cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung về quy tắc, điều khoản, điều chỉnh chính sách cho phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo việc hỗ trợ cho bà con ngư dân đúng đối tượng, đúng mục đích và ý nghĩa của chính sách hỗ trợ này.
 
theo tinnhanhchungkhoan.vn
Loading...
Hotline: 0932 377 138