Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế

 
Bạn đang cần mua bảo hiểm du lịch quốc tế cho chuyến đi của mình ? Bạn cần mua bảo hiểm du lịch quốc tế để xin visa đi nước ngoài ? Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- pjico sài gòn nhận bảo hiểm du lịch quốc tế với thủ tục nhanh gọn nhất như sau:
 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM.

 

Đối tượng bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế của PJICO:                                    
-Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi;
Trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người từ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế hành vi năng lực dân sự đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một Hợp đồng bảo hiểm
 

PHẠM VI, QUYỀN LỢI VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

Phần 1: Chi phí y tế

1.      Quyền lợi bảo hiểm về “chi phí y tế”:

PJICO đồng ý chi trả tiền bảo hiểm cho các chi phí phát sinh từ việc điều trị cho thương tật, ốm đau xảy ra đối với người được bảo hiểm trong khi ở nước ngoài bao gồm:

a.       Chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện, được bác sỹ theo dõi chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện chẩn đoán và điều trị. Người được bảo hiểm sẽ được nằm tại bệnh viện địa phương nơi họ đang tạm trú hoặc tại một bệnh viện thích hợp gần nhất.

b.      Chi phí liên quan đến cuộc phẫu thuật.

c.       Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi (như băng, nẹp) và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định.

d.      Việc trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị tương tự khác do bác sỹ chỉ định.

e.       Điều trị răng, nhưng chỉ để giảm đau răng cấp tính.

f.        Chi phí điều trị ngoại trú: bao gồm chi phí khám bệnh và thuốc được kê theo đơn, chụp X-quang, xét nghiệm chẩn đoán. Chi phí điều trị ngoại trú sẽ tuân theo mức giới hạn được ghi trong Phụ lục/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Người được bảo hiểm sẽ chịu mức miễn thường là 50USD/EUR đối với mỗi sự cố được bảo hiểm cho những trường hợp được bảo hiểm từ phần (c) đến phần (f) nói trên

g.       Đối với việc điều trị y tế do dược thảo viên, châm cứu viên, nhân viên nắn xương, chỉnh hình thực hiện, Người được bảo hiểm được thanh toán tối đa là 300 USD/EUR cho một tai nạn

Phần này sẽ bảo hiểm thêm cho các chi phí được bồi thường như được nêu trong Mục (a) ở trên phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm được ghi trong Phụ Lục/Giấy chứng nhận bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm không thể quay về Nước xuất hành do việc nằm viện điều trị kéo dài liên tục bắt đầu từ thời điểm trong thời hạn bảo hiểm.Tổng mức chi trả cho trường hợp này không quá 10% quyền lợi bảo hiểm tối đa về “chi phí y tế”.

Phần 2: Hỗ trợ cấp cứu.

Công ty cứu trợ khẩn cấp sẽ thực hiện thu xếp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho Người được bảo hiểm. Trong trường hợp cần những dịch vụ liệt kê dưới đây, Người được bảo hiểm hay đại diện Người được bảo hiểm phải liên hệ ngay đến điểm thường trực của Công ty cứu trợ, số điện thoại được ghi trên thẻ cứu trợ, tại Việt Nam, hay bất kỳ nơi nào đã được liệt kê hay cung cấp trong các tài liệu cung cấp cho Người được bảo hiểm khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Khi yêu cầu cứu trợ, người thực hiện liên lạc phải thông báo đúng tên Người được bảo hiểm, số Giấy chứng nhận bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, địa điểm, tên người liên hệ và các thông tin liên quan đến Người được bảo hiểm. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ, PJICO và Công ty Cứu trợ sẽ thực hiện dịch vụ và thanh toán các chi phí theo như quy định bởi điều kiện và điều khoản của Quy tắc bảo hiểm này. Trừ quyền lợi “hỗ trợ du lịch” còn các quyền lợi khác trong phần 2 này cần phải có sự chấp thuận của PJICO trước khi thực hiện. Tuy nhiên, nếu ở vào tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng thì dịch vụ trợ cứu y tế sẽ được thực hiện ngay theo quyết định mang tính chuyên môn của Công ty Cứu trợ để đảm bảo an toàn cho Người được bảo hiểm.

Phần 3: Tai nạn cá nhân 

1.      Quyền lợi được mô tả trong phần này sẽ được thanh toán trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn với điều kiện là nguyên nhân gây ra chết hoặc thương tật đó phải phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.

2.      Quyền lợi bảo hiểm được thể hiện bằng phần trăm của Số tiền bảo hiểm dưới đây và Số tiền bảo hiểm được ghi trong Phục lục/ Giấy chứng nhận bảo hiểm. Quy tắc bảo hiểm này sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trong các trường hợp sau:

a.      Chết do tai nạn: ...............................................  100% Số tiền bảo hiểm
b.      Mù hoàn toàn một hoặc hai mắt  ....................... 100% Số tiền bảo hiểm 
c.      Hỏng hoàn toàn chức năng nhai hoặc nói............ 100% Số tiền bảo hiểm 
d.      Mất toàn bộ từ một chi trở lên ........................... 100% Số tiền bảo hiểm 
e.      Mất hoàn toàn chức năng sử dụng  từ hai chi trở lên .100% Số tiền   bảo hiểm 
f.       Thương tật toàn bộ vĩnh viễn ............................... 100% Số tiền bảo hiểm
g.   Mất hoàn toàn khả năng sử dụng của 01 chi.... .....75% Số tiền bảo hiểm
Tổng các số tiền được PJICO thanh toán đối với bất cứ quyền lợi nào theo phần này sẽ không vượt quá giới hạn được ghi trong Phụ lục/Giấy chứng nhận bảo hiểm. 
 

THỦ TỤC YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

 1. Hồ sơ khiếu nại phải được gửi kèm đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của PJICO trong trường hợp chết, ốm đau, tàn tật, thương tật hay thiệt hại dẫn đến phát sinh khiếu nại theo quy tắc bảo hiểm này và Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình khi có yêu cầu của PJICO phải cung cấp toàn bộ chứng từ hoặc các thông tin cần thiết cho việc giải quyết bồi thường.
 2. Ngay sau phát sinh sự kiện bảo hiểm có khả năng phát sinh trách nhiệm bảo hiểm, sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp không quá 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO(có thể thông báo bằng điện thoại, fax hoặc báo trực tiếp), sau đó bằng văn bản. Trừ trường hợp bất khả kháng, quá thời hạn trên, Người được bảo hiểm sẽ bị từ chối một phần hay toàn bộ số tiền bảo hiểm.
          Các giấy tờ chính cần cung cấp cho PJICO bao gồm:
 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm đã được điền hoàn chỉnh;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Bản sao hộ chiếu;
 • Các chứng từ chứng minh hoàn cảnh tổn thất và số tiền khiếu nại:
 1. Trong trường hợp tai nạn:
      Biên bản tai nạn, Hồ sơ bệnh án của bệnh viện hay của bác sỹ cung cấp những chi tiết về tính chất của thương tật, mức độ và thời gian của thương tật, Giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện (nếu có), biên bản của công an/Cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn và trường hợp chết phải có một bản sao Giấy chứng tử và biên bản điều tra liên quan.
 1. Trường hợp khiếu nại về chi phí y tế, hỗ trợ cấp cứu, chi phí huỷ bỏ/ cắt ngắn chuyến đi, trợ cấp tiền mặt:
      Tất cả hoá đơn, chứng từ, vé, cuống vé, hợp đồng hoặc các thoả thuận liên quan tới khiếu nại, trong trường hợp khiếu nại về điều trị y tế phải cung cấp đầy đủ hồ sơ bệnh án của bác sỹ trong đó ghi rõ về chẩn đoán bệnh tật được điều trị, ngày thương tật bắt đầu xảy ra, bản tóm tắt quá trình điều trị bao gồm cả đơn thuốc, giấy ra viện và các dịch vụ điều trị được cung cấp.
 1. Trường hợp khiếu nại về mất, hỏng hay thiệt hại đối với đối với hành lý tư trang, hành lý đến chậm, mất giấy tờ thông hành:
      Cung cấp tất cả những chi tiết bao gồm hoá đơn ghi rõ ngày mua, giá, mẫu mã và loại hành lý bị mất hay bị thiệt hại, một bản sao thông báo khẩn cho hãng hàng không/Công ty vận chuyển và chứng nhận bằng văn bản khi bị mất hay tổn thất xảy ra trong quá trình quá cảnh và một biên bản có xác nhận của công an/ cơ quan có thẩm quyền tại nơi xảy ra rủi ro. Thông báo tổn thất tới các cơ quan có thẩm quyền phải được thực hiện trong vòng 24 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra mất hoặc tổn thất đó. Trường hợp hành lý bị thất lạc, Người được bảo hiểm phải cung cấp “Biên bản mất hàng hoá, hành lý” của hãng hàng không cho PJICO. Việc đền bù cho các đồ vật không có giấy tờ chứng minh giá trị sẽ do PJICO xem xét và quyết định, số tiền tối đa có thể được bồi thường cho toàn bộ các đồ vật này là 200 USD
 1. Trường hợp khiếu nại liên quan tới “chuyến đi bị trì hoãn”
      Cung cấp chứng nhận của hãng hàng không hoặc hãng chuyên chở ghi rõ nguyên nhân, ngày, giờ và khoảng  thời gian bị trì hoãn.
 1. Giấy tờ chứng minh quyền thụ hưởng thừa kế hợp pháp trong trường hợp Người được bảo hiểm chết hay giấy ủy quyền nhận tiền bảo hiểm trong trường hợp thay mặt Người được bảo hiểm nhận tiền bảo hiểm.
Các hoá đơn chứng từ tiếng nước ngoài phải nộp kèm một bản dịch thích hợp. Chi phí dịch do người giữ GCNBH chịu.

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666