UEH tổ chức hội thảo về bảo hiểm

UEH tổ chức hội thảo về bảo hiểm
 
UEH tổ chức hội thảo Cơ hội và thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam
 
Ngày 12/5 tới, Hội thảo "Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội & thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam" sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH).

UEH tổ chức hội thảo về bảo hiểm

UEH tổ chức hội thảo về bảo hiểm


Đây sẽ là diễn đàn để các nhà quản trị, doanh nghiệp bảo hiểm, chuyên gia hoạt động trong ngành bảo hiểm thương mại cùng các nhà nghiên cứu, giảng viên trao đổi thảo luận các vấn đề của thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn mới.
 
Hội thảo sẽ thảo luận và đưa ra những nhóm giải pháp giải quyết những bất cập, vượt qua thách thức. Chẳng hạn như nhóm giải pháp giám sát và tuân thủ đối với hoạt động của thị trường (điều kiện, tiêu chuẩn thiết lập, các nguyên tắc và công cụ giám sát, cơ chế chế tài, xử phạt,…); nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực của thị trường, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm; nhóm giải pháp cho nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập của thị trường…
 
Bảo hiểm Hàng không nâng cấp thành tổng công ty
Nghị quyết HĐQT CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI) vừa nhất trí thông qua việc thay đổi tên Công ty và 11 chi nhánh trực thuộc.
Theo đó, CTCP Bảo hiểm Hàng không sẽ đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không, vẫn giữ nguyên tên giao dịch (Bảo hiểm Hàng không) và tên viết tắt (VNI).
 
11 chi nhánh trực thuộc sẽ được đổi tên thành 11 công ty trực thuộc là VNI TP. HCM, VNI Hà Nội, VNI Đà Nẵng, VNI Nghệ An, VNI Hải Phòng, VNI Hải Dương, VNI Tây Nguyên, VNI Nam Hồng Hà, VNI Thăng Long, VNI Quảng Ninh và VNI Đông Đô.
 
Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/5 tới, HĐQT VNI sẽ trình  cổ đông thông qua  việc thay đổi trên. Với các chi nhánh được thành lập sau đại hội cũng sẽ được đổi tên với thủ tục tương tự các chi nhánh trên.
 
Cùng với quyết tâm về đích các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2016, VNI cũng cho biết, sẽ thay đổi logo, slogan cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh truyền thông nội bộ, xây dựng lại bộ nhận diện thương hiệu. Đặc biệt, xây dựng chiến lược marketing và truyền thông nhằm gây dựng lại thương hiệu VNI- từng lọt vào Top 7 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô.
 
Năm 2015, VNI chưa hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đề ra, đạt doanh thu hơn 382 tỷ đồng (hoàn thành hơn 94% kế hoạch đề ra), trong đó tổng doanh thu bảo hiểm đạt 333 tỷ đồng (hoàn thành 95,25% kế hoạch). Lợi nhuận  sau thuế năm 2015 đạt 6,22% tỷ đồng (hoàn thành 30,97% kế hoạch).
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666