Để được bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Để được bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

 
Khi Người được bảo hiểm nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, Người được bảo hiểm phải:
 1. ngay lập tức
 1. Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát;
 2. thông báo bằng văn bản cho PJICO và
 3. thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý;
 1. trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho PJICO.
 1. Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại;
 2. thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho PJICO thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà PJICO hay đại diện của PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó.
 
QUYỀN HẠN CỦA PJICO

Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất hay thiệt hại theo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản này, PJICO có thể:
 1. đến nơi xảy ra sự cố, tiếp nhận và nắm quyền trông giữ tòa nhà hay công trình nơi tổn thất hoặc thiệt hại đã xảy ra ;
 2. thu giữ hoặc yêu cầu giao cho mình bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào trong tòa nhà hoặc tại các khu vực đó tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại;
 3. nắm quyền trông giữ đối với bất kỳ tài sản nào như đề cập ở trên và kiểm tra, phân loại, sắp xếp, di chuyển hoặc thực hiện các biện pháp xử lý nào khác đối với tài sản đó;
 4. bán bất kỳ tài sản nào trong số đó hoặc giao tài sản đó cho bên có liên quan.

Các quyền theo Điều kiện này có thể được PJICO thực hiện vào bất cứ thời điểm nào  cho đến khi Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản thông báo bằng văn bản cho PJICO xác nhận sẽ không đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, hoặc trong trường hợp có khiếu nại đến khi có quyết định cuối cùng hoặc khi khiếu nại bồi thường được rút lại và PJICO trong khi thực hiện quyền hạn này sẽ không làm phát sinh trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm hoặc không bị giảm trừ quyền hạn của mình dựa theo các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này trong việc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.  

Nếu Người được bảo hiểm hay bất kỳ người nào đại diện cho Người được bảo hiểm không tuân theo những yêu cầu của PJICO hay gây cản trở PJICO trong việc thi hành hiệu lực của điều khoản này thì quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ bị bãi bỏ.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản không có quyền từ bỏ tài sản của mình cho PJICO cho dù tài sản đó đang được PJICO giữ quyền sở hữu hay không.

SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ

Tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hay một phần của tài sản bị thiệt hại hay bị phá huỷ thay cho việc trả số tiền của tổn thất hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác hoặc cùng với Người được bảo hiểm để thực hiện những việc đó.

Tuy nhiên, PJICO sẽ không buộc phải sửa chữa tài sản một cách  hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với một mức độ hợp lý mà hoàn cảnh thực tế cho phép và trong bất kỳ trường hợp nào PJICO sẽ không chi cho việc sửa chữa một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Nếu PJICO chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị tổn thất thì Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp cho PJICO các bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, khối lượng, kích thước và các thông tin chi tiết khác theo yêu cầu của PJICO và bất kỳ hành động nào đã được PJICO thực hiện hoặc đã được thực hiện theo yêu cầu của PJICO nhằm sửa chữa hoặc thay thế cũng không được coi là PJICO đã chọn việc sửa chữa hay thay thế đó.

Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu PJICO không thể thực hiện được việc thay thế hay sửa chữa tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hay các quy định khác về cảnh quan đường phố hay các quy định về xây dựng hay các quy định khác thì PJICO chỉ có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền tương ứng với chi phí cần thiết phải bỏ ra để thay thế hay sửa chữa tài sản đó với giả thiết nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ.
 
Biển lửa bao trùm xưởng bao bì ở Long An

Để được bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Trưa nay, lửa kèm khói đen bùng lên dữ dội tại xưởng bao bì rộng hàng nghìn m2 ở huyện Cần Đước, Long An.
 
Khoảng 12h, lửa bùng lên dữ dội tại xưởng bao bì Saphia ở xã Long Khê, huyện Cần Đước. Do thời tiết nắng nóng, trong xưởng chứa nhiều vải, bao bì nên lửa lan nhanh khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành.

Hàng chục công nhân đang làm tại khu vực cháy bỏ chạy ra ngoài. Ít phút sau, lửa kèm khói đen cuồn cuộn bao trùm một phần của nhà xưởng rộng hàng nghìn m2.
Đại tá Trần Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Hai giờ sau, đám cháy được dập tắt.

Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi 500 m2 xưởng bao bì. Nguyên nhân đang được điều tra

Trước đó, rạng sáng7/5, ngọn lửa cũng bùng lên tại căn nhà chứa hàng hóa của ông Quách Kiến Văn (69 tuổi) ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Hỏa hoạn kéo dài trong một giờ đã thiêu rụi 4 căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân được xác định do chập điện
Loading...
Hotline: 0932 377 138