Bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn

Bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn

 

1.Quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn

 
Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn
 
Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi  bảo hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy đinh tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”.
 
Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.
 
Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.
 

2.Trách nhiệm của người được bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn

 
Người được bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đúng và đủ theo quy định trong “Biểu phí và số tiền bảo hiểm”
 
Khi xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm hoặc nhân thân của họ phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.
 

3.Thủ tục trả tiền bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn

 
Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn, Người được bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 1 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn điều trị khỏi hoặc bị tử vong:
 
  1. Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm tai nạn 24h ở sài gòn;
 
  1. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.
  2. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.
  
  1. Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (Giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn).
  2. Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).
  3. Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu.
Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.
 
Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người được uỷ quyền. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.
 
Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong quy tắc này, PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm. Trong trường hợp đương sự có dấu hiệu phạm pháp, PJICO có quyền đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giải quyết.

PJICO có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 
 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 
Thời hạn Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp khiếu nại PJICO về việc trả tiền bảo hiểm là 06 tháng, kể từ ngày Người được bảo hiểm hoặc người kế thừa hợp pháp nhận được thông báo trả tiền bảo hiểm của PJICO.
 
 Mọi tranh chấp có liên quan đến quy tắc bảo hiểm này, nếu các bên không thoả thuận được bằng thương lượng thì một trong hai bên được quyền đưa ra giải quyết tại cơ quan pháp luật Nhà nước, nơi Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138