Các mức phạt khi trốn đóng bảo hiểm xã hội

Các mức phạt khi trốn đóng bảo hiểm xã hội
 

Từ 10/10/2013 luật sửa đổi bổ sung bảo hiểm xã hội đã có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lao động và bảo hiểm xã hội theo nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Các mức phạt khi trốn đóng bảo hiểm xã hội


Quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp:

 
 1. Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 với người lao động khi có hành vi thoả thuận với người sử dụng lao động trong việc trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
   
 2. Phạt 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng không quá 75.000.000 đồng với các hành vi:

  a. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chậm trễ.

  b. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định.

  c. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số lượng người thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

   
 3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
   
Ngoài ra các đối tượng vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải thực hiện các biện pháp sau để khắc phục hậu quả:
 
 1. Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định.
   
 2. Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định.
   
Theo điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 
 
 1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

  a) Trốn đóng bảo hiểm từ với số tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

  b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

   
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:

  a) Phạm tội từ 02 lần trở lên;

  b) Trốn đóng bảo hiểm với số tiền từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

  c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;

  d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động theo  quy định.
 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  5. Pháp nhân phạm tội quy định tại Điều này thì bị phạt như sau:

  a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

  b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

  c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.


 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666