Luật bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi

Luật  bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi 

Từ 1-1-2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm thay cho quy định của Luật BHXH trước đây.

Theo đó đã có một số thay đổi lớn dành cho người lao động cũng như người sử dụng lao động:
 1. Mở rộng  đối tượng tham gia bảo hiểm thất nhiệp
   
 •  Luật Việc làm mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia BHTN. So với quy định trước đây, đối tượng tham gia BHTN theo Luật Việc làm sẽ có thêm NLĐ làm việc theo hợp đồng mùa vụ từ đủ 3 tháng trở lên. Mặt khác, cũng không còn quy định NSDLĐ có sử dụng từ 10 NLĐ trở lên mới phải tham gia BHTN. Tuy nhiên, NLĐ giúp việc gia đình hoặc đang hưởng lương hưu thì không phải tham gia BHTN.
   
 •  Luật có hướng dẫn cụ thể về cách tính thời gian tham gia BHTN để tính hưởng trợ cấp: sẽ tính bằng tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN (liên tục hoặc không liên tục) mà NLĐ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
 • Đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng mùa vụ thì để được hưởng BHTN, họ phải có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng (đối với các loại hợp đồng khác thì điều kiện này là có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt).
   
 • Luật Việc làm quy định mức đóng BHTN tối đa sẽ không quá 20 tháng lương tối thiểu vùng (đối với NLĐ đang hưởng lương theo mức do NSDLĐ quyết định).
   
 • Khi NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
 1. Thay đổi với người lao động
   
 • Luật Việc làm có quy định sẽ giảm chế độ trợ cấp thất nghiệp hằng tháng so với trước đây. Cụ thể: Về thời gian hưởng: theo quy định mới, NLĐ tham gia BHTN từ đủ 12 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ có thêm 12 tháng tham gia BHTN thì sẽ được hưởng thên 1 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Theo cách tính này, NLĐ tham gia BHTN đủ 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp (trước đây là 6 tháng), tham gia đủ 72 tháng sẽ được hưởng 6 tháng (trước đây là 9 tháng).
   
 • NLĐ bị tạm giam sẽ bị ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (trước đây chỉ bị tạm ngừng). Bên cạnh đó, NLĐ sẽ bị ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau (được bổ sung so với quy định cũ): Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BHTN; bị tòa án tuyên bố mất tích.
   
 • Luật Việc làm quy định NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì sẽ ngừng hưởng trợ cấp và không được hưởng một lần số tháng trợ cấp còn lại chưa hưởng như trước đây. Bù lại, thời gian tham gia BHTN chưa được hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu và cộng dồn lại cho lần hưởng tiếp theo. Cách tính thời gian bảo lưu thực hiện theo khoản 4 điều 53 Luật Việc làm.
   
 • Luật còn bổ sung chế độ “hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ” cho NSDLĐ. Cách thức hỗ trợ cụ thể được Chính phủ quy định chi tiết.
   
 1. Phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp
   
 • Đóng hàng tháng:  Hàng tháng chậm nhất ngày cuối cùng của tháng các đơn vị trích tiền lương của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải  chuyển tiền vào tài khuản  của cơ quan bảo hiểm mở tại ngân hàng hoawjcc Kho bạc nhà nước
   
 • Đóng 1 lần cho 3 tháng hoặc 6 tháng : Các đơn vị doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoản phải đóng theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Trong ngày cuối cùng của kỳ đóng phải chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138