​Tranh chấp, xử lí vi phạm bảo hiểm y tế

Tranh chấp, xử lí vi phạm bảo hiểm y tế
 

Xoay quanh các vần đề về bảo hiểm y tế thì việc tranh chấp bảo hiểm y tế là một vần đề đáng nói, khi hiểu được quyền của mình khi tham gia bảo hiểm y tế người tham gia bảo hiểm sẽ không gặp phải tình trạng tranh chấp bảo hiểm y tế, nếu có xảy ra tình trạng này họ sẽ có thể giải quyết dẽ dàng.Vậy tranh chấp
bảo hiểm y tế là gì?

Tranh chấp về bảo hiểm y tế là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm y tế giữa các đối tượng sau:
 1. Người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, người đại diện của người tham gia bảo hiểm y tế.
   
 2. Tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
   
 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
   
 4. Tổ chức bảo hiểm y tế.
   
Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp. Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Các
hành vi vi phạm bảo hiểm y tế bao gồm:
 1. Vi phạm về đóng, thu bảo hiểm y tế.
   
 2. Vi phạm về cấp, cấp lại, đổi thẻ và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.
   
 3. Vi phạm về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác giám định bảo hiểm y tế; Vi phạm về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.
   
 4. Vi phạm về báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế.
   
 5. Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, cản trở hoạt động quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế.
   
Xử lý các hành vi vi phạm bao hiểm y tế:
 1. Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Luật bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

   
 2.  Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cùng với việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, còn phải nộp số tiền lãi trong thời gian chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế.
   
Doanh nghiệp, tổ chức không đóng bảo hiểm cho toàn bộ số người lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế có mức phạt thấp nhất là 500.000 đồng khi vi phạm đến 10 lao động; mức phạt từ 01 đến 05 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 50 lao động… và mức phạt tối đa có thể lên đến 30 triệu đồng khi doanh nghiệp, tổ chức không đóng bảo hiểm cho từ 1.001 lao động trở lên
.
Từ 30 triệu đồng - 40 triệu đồng là mức phạt đối với hành vi sử dụng quỹ bảo hiểm y tế sai quy định có giá trị từ 01 tỉ đồng trở lên và hành vi đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà mức vi phạm có giá trị từ 10 tỉ đồng trở lên.

Mức phạt cao nhất từ 32 triệu đồng - 40 triệu đồng áp dụng đối với hành vi xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (với mức vi phạm có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên); hành vi áp sai về giá, ghi sai chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (với mức vi phạm có giá trị từ 120 triệu đồng trở lên).
 
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666