​Bảo hiểm cháy nổ ô tô bắt buộc tại tphcm

Bảo hiểm cháy nổ ô tô bắt buộc tại tphcm

 
Trên thị trường bảo hiểm ô tô hiện nay có 4 hình thức bảo hiểm mà khách hàng khi mua xe có thể tham gia tại hầu hết các công ty bảo hiểm gồm:

1.        Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba (Bắt buộc)

2.        Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe (Tự nguyện)

3.        Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (Tự nguyện)

4.        Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe (Tự nguyện)

Bảo hiểm cháy nổ ô tô bắt buộc tại tphcm

 

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm*0.3% đối vời số tiền bảo hiểm nằm trong khoảng 10 đến 50 triệu đồng, nếu lớn hơn 50 triệu thì nhân cho 0.45%, mức phí chưa được tính VAT và có thể chêch lệch tuỳ vào các doanh nghiệp kinh doanh nhưng vẫn nằm trong mức cho phép của luật kinh doanh bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm sẽ được tính như sau đối với mọi bảo hiểm cháy nổ không chỉ riêng bảo hiểm cháy nổ ô tô:

•          Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

•          Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa.

•          Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì
số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.
Khi tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới thì khi các vật chất của xe cơ giới bị thiệt hại do các lý do sau sẽ được đền bù:

1.        Hoả hoạn cháy nổ

2.        Đâm, va , lật đổ

3.        Mất cắp, cướp toàn bộ xe

4.        Bị thiệt hại do thiên tai

Các quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm không đền bù tổn thất khi xảy ra sự cố:

1.        Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe, hoặc của người bị thiệt hại.

2.        Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. 

3.        Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.  

4.        Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại. 

   
5.        Chiến tranh, khủng bố, động đất.
   
6.        hiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.   
    
7.        Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138