​Bảo hiểm cháy nổ quán karaoke

Bảo hiểm cháy nổ quán karaoke
 

Sau vụ việc cháy quán karaoke ngày 1/11 trên đường Lê Thánh Tôn làm chết 13 người thì chính phủ đã ra các quyết định nhằm thắt chặt việc kinh doanh loại hình karaoke này. Nhiều quán karaoke không đáp ứng tiêu chuẩn pccc, không có bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng vẫn được cấp phép kinh doanh. Câu hỏi đặt ra ở đây lỗi tại ai và cơ quan tổ chức nào chịu trách nhiệm về việc này.

Bảo hiểm cháy nổ quán karaoke

Được biết các cơ sở kinh doanh loại hình karaoke muốn được cấp phép phải được giám định  tiêu chuẩn pccc, mua các loại bảo hiểm theo quy định trong đó có bảo hiểm cháy nổ bắt buộc dành cho loại hình kinh doanh này.

Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở kinh doanh karaoke có nguy hiểm về cháy, nổ có nghĩa vụ thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.


Tài sản cần phải mua bảo hiểm cháy nổ quán karaoke

a) Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

b) Máy móc thiết bị;

c) Hàng hóa, vật tư, tài sản khác.

 Những tài sản này chỉ thực sự được bảo hiểm khi giá trị của chúng tính được thành tiền và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.


Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Biểu phí ban hành kèm theo Quyết định này là mức phí bảo hiểm được tính trên cơ sở 1 năm. Trường hợp thời gian bảo hiểm khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính tương ứng theo tỷ lệ của thời hạn bảo hiểm.

 Đối với số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị trung bình đó.

 Đối với số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị tối đa thì phí bảo hiểm được tính toán cụ thể như sau:

 Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị tối đa theo thông báo của bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được thu trước 75% số phí bảo hiểm tính trên cơ sở giá trị tối đa này.

 Nếu trong thời hạn bảo hiểm đã có tổn thất được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường và số tiền bồi thường vượt quá giá trị tối đa bình quân tính đến thời điểm xảy ra tổn thất thì số tiền đã bồi thường được coi là số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được tính trên cơ sở số tiền bảo hiểm này.

 Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ sách kế toán để kiểm tra các số liệu đã được thông báo.


Số tiền bảo hiểm là gì?
 
Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 
Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
 
Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
 
Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666