Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng quán ăn

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng quán ăn
 

Nhà hàng và quán ăn là những đối tượng được liệt kê trong phụ luc I tại thông tư số 119/2015/NĐ-CP thuộc nhóm những đối  tượng có nguy cơ cháy nổ rất cao. Nếu muốn hoạt động kinh doanh cần đạt các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, tham gia các loại bảo hiểm trong đó có bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giành riêng cho nhóm đối tượng này.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng quán ăn

Khi mua bảo hiểm cháy nổ thì nhà hàng, quán ăn sẽ được bảo hiểm:

+) Cơ sở, kiến trúc, công trình nhà hàng, quán ăn.

+) Các trang thiết bị, máy móc như: bàn, ghế, các thiệt bị nhà bếp,…

+)Ngoài ra còn có các hàng hoá thuộc phạm vi bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và khoản 7 điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP.

Giải thích thuật ngữ cháy nổ:

*Cháy  là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

*Nổ  là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:

a) Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.

b) Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).

Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản:

a) Bị tháo dỡ hoặc di chuyển ra ngoài khu vực hoặc địa điểm của nhà hàng, quán ăn đã được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm.

b) Không còn thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng hợp pháp của bên mua bảo hiểm là nhà hàng, quán ăn.
Các  nội dung cơ bản của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng, quán ăn:

1.Tên, địa chỉ của doanh nghiệp,cơ sở bảo hiểm, nhà hàng, quán ăn mua bảo hiểm.

2.Đối tượng bảo hiểm cần được xác định (ở đây nhà 2 đối tượng nêu trên).

3.Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm chi tiết.

4.Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy nổ theo giá thị trường.

5.Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng theo đúng quy định.

6.Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cần được cung cấp rõ.

7.Đặc biệt là thời hạn của bảo hiểm.

8.Mức phí và phương thức đóng bảo hiểm.

9.Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định khi cần thiết.

10.Thời hạn ngắn nhất và phương thức thanh toán tiền bào hiểm.

11.Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm.

12.Các quy định xử lí khi xảy ra tranh chấp.

13.Phạm vi trách nhiệm của hợp đồng.

14.Xác nhận của hai bên mua và bán hợp đồng, ngày tháng năm kí kết hợp đồng.

 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666