Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng tại tphcm

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng tại tphcm

Ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ tài chính ban hành Thông tư số  220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, trong đó có đối tượng nhà xưởng. Nhà xưởng có nguy cơ cháy nổ rất cao.

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng tại tphcm

 


Các nhà xưởng thường thiết kế rất thiếu an toàn , đặc biệt nhà xưởng thường chứa hàng hóa, máy móc dễ cháy nổ. Các nhà xưởngng của các công ty, doanh nghiệp cần phải đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và tham gia bảo hiểm cháy nổ dành cho nhà xưởng.

Các kiến trúc, công trình liên quan đến nhà xưởng, các thiết bị, máy móc, hàng hóa và các tài sản khác thuộc phạm vi quản lí của nhà xưởng.

Nội dung bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng:

1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy, nổ.

2. Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;

b) Đối tượng bảo hiểm;

c) Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

d) Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy, nổ;

đ) Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;

e) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

g) Thời hạn bảo hiểm;

h) Mức phí, phương thức đóng bảo hiểm;

i) Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;

k) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

l) Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm;

m) Các quy định giải quyết tranh chấp;

n) Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

o) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:

1. Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.

2.Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.

3. Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

4. Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

5. Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.


 
Loading...
Hotline: 0932 377 138