Tư vấn bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

Tư vấn bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng
 

Các câu hỏi thường gặp:
 1. *Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là gì?
   
Bảo hiểm nhà xưởng là loại bảo hiểm áp dụng cho nhóm đối tượng nhà xưởng ( xưởng gỗ, xưởng may,xưởng giày,..) có nguy cơ cháy nổ cao được liệt kê tại phụ lục I của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.


Tư vấn bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

 
 1. *Các đối tượng áp dụng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là gì?
   
Các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là công trình, máy móc, thiệt bị, hàng hoá và các sản phẩm thuộc phạm vi nhà xưởng được ghi rõ tại hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.
 1. *Biểu phí bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là gì?
   
Biểu phí bảo hiểm cháy nổ là mức phí cơ bản năm áp dụng riêng cho mỗi đối tượng, phí này dùng trong việc tính phí bảo hiểm.

Biểu phí một số loại nhà xưởng:
 
Mã hiệu Loại tài sản Phí cơ bản năm
01104   Xưởng cưa 6.4
01106   Xưởng làm rổ, sọt 5.8
01107   Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy 5.5
01108   Xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng 5.5
01109   Xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng có nhồi, lót (không sử dụng bọt nhựa  hoặc cao su xốp) 5.0
01110   Xưởng sản xuất bút chì gỗ 4.7
01111   Xưởng chế biến đồ gỗ khác 4.7
 
 1. *Sô tiền bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng được tính như thế nào?
   
+ Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
+Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Cụ thể như sau:
 
a) Giá trị trung bình là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về giá trị trung bình của tài sản trong thời hạn bảo hiểm.
 
b) Giá trị tối đa là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản có thể đạt vào một thời điểm nào đó trong thời hạn bảo hiểm. Tùy theo thỏa thuận, đầu mỗi tháng hoặc quý, bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản được bảo hiểm trong tháng hoặc quý trước đó.
 
+ Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.
 1. *Những trường hợp bị huỷ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng?
* Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản:
 
a) Bị tháo dỡ hoặc di chuyển ra ngoài khu vực hoặc địa điểm đã được quy định tại hợp đồng bảo hiểm.
 
b) Không còn thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
 
* Hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ toàn bộ trong các trường hợp sau:
 
a) Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nếu trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết trước mười lăm (15) ngày. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo huỷ bỏ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có ý kiến thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được huỷ bỏ, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 80% số phí bảo hiểm tương ứng với thời gian huỷ bỏ.
 
b) Doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Nếu vẫn còn thắc mắc khách hàng có thể
liên hệ tại đây hoặc tham khảo các bài viết của công ty tại đây để được giải đáp.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666