​Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ô tô – mua bảo hiểm giá rẻ

Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ô tô – mua bảo hiểm giá rẻ
 

Tai nại giao thông vẫn là một vấn nạn đáng chú ý của xã hội, 6 tháng đầu năm có 10.524 vụ tai nạn xảy ra, làm chết 4.320 người và 9.116 người bị thương.Trong đó thì có 40% là tai nạn ô tô, xe ô tô khi xảy ra tai nạn thường gây hậu quả nghiêm trọng.
 
 
Theo thống kê thì các phương tiện là ô tô đang sử dụng có số lượng đang kí các loại bảo hiểm chỉ chiếm 60%. Mà theo nghị định số 119/2015/NĐ-BTC thì các chủ xe phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (đã bao gồm bảo hiểm cháy nổ), ngoài ra còn có:

+Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe.

+Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe.

+Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.

 

Là các loại bảo hiểm tự nguyện được nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm khuyến khích nên mua để có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mốt số trường hợp xảy ra tai nạn cụ thể.

Phí bảo hiểm cháy nổ:
 

+Phí bảo hiểm là Khoản tiền mà chủ xe ô tô phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô.

   +Đối với các xe ô tô được phép mua bảo hiểm có thời hạn dưới 01 năm, mức phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên mức phí bảo hiểm được quy định trong biêu phí do Bộ tài chính ban hành.

                Cách tính:  Phí phải đóng= (tỷ lệ phí cơ bản năm/365) * Thời hạn bảo hiểm.

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe ô tô/(chia) cho 12 tháng.

Số tiền bảo hiểm:

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

 
Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
 
+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
 
+Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

d) Tổn thất mang tính thảm họa;

đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138