Bảo hiểm vật chất xe ô tô và biểu phí bảo hiểm bắt buộc ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô và biểu phí bảo hiểm bắt buộc ô tô
 

Đối với bảo hiểm vật chất xe thì PJICO sẽ bồi thường trong các trường hợp:


+Tai nạn do xe đâm va, lật đổ.

+Cháy, nổ, bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá.

+Mất cắp toàn bộ xe.

+Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên.


Bảo hiểm vật chất xe ô tô và biểu phí bảo hiểm bắt buộc ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô và biểu phí bảo hiểm bắt buộc ô tô

 

Ngoài ra PJICO sẽ thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:


+Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm khi xe bị tai nạn.

+Kéo xe bị thiệt hại đến nơi sửa chữa gần nhất hoặc đảm bảo an toàn cho xe.

+Giám định tổn thất, nếu thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Tuy nhiên trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Công ty PJICO sẽ không chịu trách nhiêm bồi thường thiệt hại vật chất của xe xảy ra bởi :


+Hao mòn tự nhiên. Giảm dần chất lượng, hỏng hóc do khuyết tật hoặc hư hỏng thêm do sửa chữa.

+Hư hỏng về điện hoặc bộ phận máy móc, thiết bị, kể cả máy thu thanh, điều hoà nhiệt độ, săm lốp bị hư hỏng mà không do tai nạn gây ra.

+Mất cắp bộ phận của xe.

+Hành động cố ý phá hoại của chủ xe, lái xe.

Các quy định về bảo hiểm xe ô tô do PJICO quy định :


1. Giá trị bảo hiểm của xe ô tô do PJICO và chủ xe thoả thuận theo giá trị thực tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

2. Trường hợp chủ xe yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn thì phải thông báo cho PJICO biết trước 10 ngày. PJICO sẽ hoàn lại 90% phí bảo hiểm của thời gian còn lại. Nếu trước khi huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm mà xe được bảo hiểm bị tai nạn đã được PJICO bồi thường thì chủ xe không được hoàn lại phí bảo hiểm của thời gian còn lại.

3. Giám định tai nạn: Những vụ tai nạn ước tính 500.000 đồng trở lên, PJICO sẽ tiến hành giám định với sự có mặt của chủ xe để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của xe. Trường hợp hai bên không đạt được sự thoả thuận thì hai bên sẽ chọn giám định viên kỹ thuật chuyên nghiệp để tiến hành giám định. Đối với những vụ tai nạn nhỏ (dưới 500.000) mà không có điều kiện giám định hoặc cảnh sát giao thông lập biên bản thì chủ xe phải khai báo thật đầy đủ chi tiết nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn, mức độ thiệt hại và thu thập đầy đủ chứng từ để PJICO xét bồi thường.

4. Trường hợp xe bị mất cắp, chủ xe hoặc lái xe phải báo ngay cho cơ quan công an, PJICO nơi gần nhất và chính quyền địa phương nơi xe bị mất cắp để lập biên bản và có kế hoạch điều tra xử lý vụ việc. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bị mất cắp chủ xe phải xác nhận lại bằng văn bản cho PJICO.

5. Bồi thường tổn thất bộ phận:


a. Khi xe được bảo hiểm bị tổn thất bộ phận PJICO bồi thường cho chủ xe số tiền tối đa không vượt quá tỷ lệ phần trăm của bộ phận đó đối với giá trị toàn bộ xe và tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe (có bảng tỷ lệ tổng thành kèm theo).


b. Trong quá trình sửa chữa xe được bảo hiểm nếu phải thay bộ phận mới thì PJICO chỉ bồi thường giá trị thực tế của bộ phận đó trước khi xe bị tổn thất và theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của bộ phận đó.

c. PJICO bồi thường toàn bộ chi phí sơn lại xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tai nạn gây ra.

6. Bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính:


a. Nếu số tiền bảo hiểm vật chất bằng giá trị thực tế của xe thì PJICO sẽ bồi thường cho chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểm đã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

b. Nếu xe được bảo hiểm dưới giá trị thực tế của xe thì PJICO bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe khi tham gia bảo hiểm.

c. Nếu xe được bảo hiểm trên giá trị thực tế của xe PJICO sẽ bồi thường bằng giá trị thực tế của xe khi xảy ra tai nạn.

d. Khi xe được bảo hiểm bị tổn thất mà PJICO đã bồi thường tổn thất toàn bộ cho chủ xe, PJICO có quyền thu hồi hoặc xử lý chiếc xe đó. Nếu xe bảo hiểm dưới giá trị thì PJICO sẽ thu hồi giá trị còn lại (xác xe theo tỷ lệ phần trăm giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe).

e. Trường hợp quá hai (2) tháng mà xe cơ giới bị mất cắp hoặc mất tích không tìm được thì PJICO sẽ bồi thường cho chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểm đã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Nếu sau khi bồi thường mà tìm lại được xe thì chiếc xe đó thuộc quyền sở hữu của PJICO.

7. PJICO áp dụng mức miễn bồi thường không khấu trừ đối với những vụ tổn thất ước tính đến 100.000 đồng.

8. Khi yêu cầu bồi thường chủ xe cung cấp cho PJICO những tài liệu sau đây:

- Giấy yêu cầu bồi thường,

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm vật chất xe.

- Biên bản giám định xe,

- Các chứng từ hoá đơn liên quan đến việc sửa chữa hoặc mua mới, - Biên bản mất cắp hoặc mất tích xe (trong trường hợp mất cắp, mất tích),

- Các chứng từ liên quan đến trách nhiệm người thứ ba, nếu có.

9. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 4 tháng kể từ ngày xe bị tai nạn.

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666