​Bảo hiểm cháy nổ ô tô và lưu ý khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ ô tô và lưu ý khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hiện nay tình trạng tai nạn giao thông đang có chiều hướng tăng, tổng kết 6 tháng đầu năm cho thấy trên cả nước xảy ra 10.524 vụ tai nạn, chết 4.320 người và bị thương 9.116 người đặc biệt có 31 vụ nghiêm trọng trong đó có các vụ tai nạn ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Để giảm thiểu tai nạn trước hết mỗi người cần tuân thủ luật giao thông, nhưng vẫn không thể lường trước được những rủi ro khi tham gia giao thông nên Chính phủ đã ban hành các nghị định, thông tư về các loại
bảo hiểm xe ô tô như bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm cháy nổ,… Đặc biệt với loại cháy nổ thường gây hậu quả nghiêm trọng như các vụ xe chở gas, xăng dầu  khi gặp tai nạn gây cháy nổ và tạo ra tai nạn liên hoàn,…


Bảo hiểm cháy nổ ô tô và lưu ý khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ ô tô và lưu ý khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khi tham gia bảo hiểm cháy nổ thì bên mua bảo hiểm sẽ có các quyền lợi:


+Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

+ Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

+Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

+Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.
 
+Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
 
+ Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

 

Quy định bồi thường bảo hiểm cháy nổ xe ô tô:


    +Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

    +Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

 

Các lưu ý khi tham gia bảo hiểm cháy nổ ô tô:


+Chủ xe cơ giới không được đồng thời tham gia hai hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trở lên cho cùng một xe cơ giới.

+Ngoài việc tham gia hợp đồng
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

+Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

+Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

 

Phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ ô tô:


+Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

+Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.
  

 

Loading...
Hotline: 0932 377 138