Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xe chở xăng dầu xe chở ga

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xe chở xăng dầu xe chở ga

 

Xăng dầu, ga là những loại chất hoá học có tính cháy rất cao, nó được xếp vào nhóm có nguy cơ cháy nổ cao nhất. Nguy cơ cháy nổ rất cao đòi hỏi phải có phương pháp để trách việc đó xảy ra nhưng trong quá trình vận chuyển luôn gặp những rủi ro không lường tới. Khi vận chuyển xăng dầu rất dễ xảy ra tai nạn nếu xe chở xăng dầu gặp bất cứ va chạm nào, chỉ một tia lửa điện cũng đủ gây ra tai nạn.

Còn với ga đặc biệt dễ cháy nổ hơn cả xăng dầu và khi xảy ra cháy nổ rất khó có thể  dập tắt, khi cháy nổ ga xảy ra dễ gây cháy nổ sang các tài sản khác.

Những vụ tai nạn cháy nổ xăng dầu hay ga luôn là nỗi ám ảnh đối với mọi người, xem video dưới để có thể thấy được sự nguy hiểm của tai nạn cháy nổ xăng dầu.

Để giảm thiểu thiệt hại khi tai nạn xảy ra và thực hiện luật bảo hiểm thì các doanh nghiệp, công ty kinh doanh các loại hoá chất có nguy cơ cháy nổ cao cần phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xe chở xăng dầu xe chở ga

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xe chở xăng dầu xe chở ga

 

1.Quyền của bên mua bảo hiểm

- Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

- Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

- Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

2.Trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá:

- Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi bồi thường bất kỳ tài sản nào bị mất mát, hủy hoại hay hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm sau mỗi lần thanh toán bồi thường.

 

3.Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


- Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:

+ Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.

+ Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

+ Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

+ Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

+ Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

+ Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.

+ Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.

+ Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá đó được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo quy định.

+ Chất nổ, trừ khi được xác nhận là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

+ Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách nhiệm bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải.

+ Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.

+ Những thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

 

4.Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 

- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.

+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.
 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666