Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và quy tắc bảo hiểm mới từ năm 2016

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và quy tắc bảo hiểm mới từ năm 2016
 

Cháy nổ ngày càng ra tăng, hậu quả của cháy nổ ngày càng thảm khốc. Trước tình hình đó Chính phủ đã đưa ra nhiều công văn, quyết định ban hành các điều khoản sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy và luật bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Để tránh các hành vi lách luật, không thực hiện luật phòng cháy chữa cháy, không thực hiện hướng dẫn về bảo hiểm cháy nổ của Bộ tài chính và Chính phủ ban hành thì mới đây đã có những quy định xử phạt khi vi phạm luật phòng cháy chữa cháy, luật
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Khắt khe hơn trong việc cấp phép cho các doanh nghiệp, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao đi vào kình doanh, phạt nặng những trường hợp không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn thực hiện kinh doanh, hành vi trốn tránh nghĩa vụ
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, không thực hiện hoặc thực hiện sai luật phòng cháy chữa cháy, những mức phạt hành chính được gia tăng và đưa thêm mức truy cứu trách nhiệm hình sự.


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và quy tắc bảo hiểm mới từ năm 2016
 

1.Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
 
- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 

2. Ngoài các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung quy định tại mục 1, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

- Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra;
 
- Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ hạng mục công trình, công trình xây dựng trái phép;
 
- Buộc khắc phục tình trạng không an toàn do vi phạm hành chính gây ra;
 
- Buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định mức quy định;
 
- Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra đến kho, địa điểm theo quy định;

3.Mức xử phạt vi phạm luật pcc và vi phạm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

a.Hành vi vi phạm về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

 
-Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không có biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định. 
 

-Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 
+Cơ sở thuộc diện phải mua
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà không mua theo quy định; 
 
 
+ Mua
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không đúng quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành;
 
+Cơ sở thuộc diện phải mua
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không tách riêng hợp đồng phần bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói theo quy định;  
 
+ Không trích nộp phí
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để đóng góp kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

b. Xử phạt cá nhân, tổ chức để xảy ra cháy nổ 

 
 
- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại dưới 2.000.000 đồng. 
 
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng. 
 
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 10.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng. 
 
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 
 
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi do thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 
Loading...
Hotline: 0932 377 138