Bảo hiểm xe cơ giới biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô 2016

Bảo hiểm xe cơ giới biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô 2016Bảo hiểm vật chất xe ô tô áp dụng cho các tài sản là xe cơ giới bao gồm: thân, vỏ xe, động cơ, máy móc,…

1.Đối với bảo hiểm vật chất xe thì MIC sẽ bồi thường trong các trường hợp:


+Tai nạn do xe đâm va, lật đổ.

+Cháy, nổ, bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá.

+Mất cắp toàn bộ xe.

+Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên.

Ngoài ra MIC sẽ thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

+Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm khi xe bị tai nạn.

+Kéo xe bị thiệt hại đến nơi sửa chữa gần nhất hoặc đảm bảo an toàn cho xe.

+Giám định tổn thất, nếu thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Bảo hiểm xe cơ giới biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô 2016

Bảo hiểm xe cơ giới biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô 2016

 

2.Các quy định về bảo hiểm xe ô tô do MIC quy định :


- Giá trị bảo hiểm của xe ô tô do MIC và chủ xe thoả thuận theo giá trị thực tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

- Trường hợp chủ xe yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn thì phải thông báo cho MIC biết trước 10 ngày. MIC sẽ hoàn lại 90% phí bảo hiểm của thời gian còn lại. Nếu trước khi huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm mà xe được bảo hiểm bị tai nạn đã được MIC bồi thường thì chủ xe không được hoàn lại phí bảo hiểm của thời gian còn lại.

- Giám định tai nạn: Những vụ tai nạn ước tính 500.000 đồng trở lên, MIC sẽ tiến hành giám định với sự có mặt của chủ xe để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của xe. Trường hợp hai bên không đạt được sự thoả thuận thì hai bên sẽ chọn giám định viên kỹ thuật chuyên nghiệp để tiến hành giám định. Đối với những vụ tai nạn nhỏ (dưới 500.000) mà không có điều kiện giám định hoặc cảnh sát giao thông lập biên bản thì chủ xe phải khai báo thật đầy đủ chi tiết nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn, mức độ thiệt hại và thu thập đầy đủ chứng từ để MIC xét bồi thường

- Trường hợp xe bị mất cắp, chủ xe hoặc lái xe phải báo ngay cho cơ quan công an, MIC nơi gần nhất và chính quyền địa phương nơi xe bị mất cắp để lập biên bản và có kế hoạch điều tra xử lý vụ việc. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bị mất cắp chủ xe phải xác nhận lại bằng văn bản cho MIC.

 

3.Biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

LOẠI XE/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

NIÊN HẠN SỬ DỤNG

Mức miễn thường không khấu trừ

Dưới 03 năm

Từ 3
đến dưới 6 năm

Từ 6
đến dưới 10 năm

Từ 10
đến dưới 15 năm

Từ 15
đến dưới 20 năm

1. XE CHỞ NGƯỜI

1.1 Không kinh doanh vận tải

 

a. Xe Bus

1,50

1,54

1,60

1,80

2,40

500.000 đ/vụ

 b. Xe chở người

1,50

1,54

1,60

1,80

2,40

500.000 đ/vụ

1.2 Kinh doanh vận tải

 

a. Xe khách

1,60

1,75

1,90

2,20

2,50

1.000.000 đ/vụ

b.Xe khách liên tỉnh

2,40

2,60

2,80

3,20

3,60

2.000.000 đ/vụ

c. Xe cho thuê tự lái

2,40

2,60

2,80

3,20

3,60

2.000.000 đ/vụ

d. Xe taxi

3,00

4,00

Không cấp

Không cấp

Không cấp

1.000.000 đ/vụ

 
 

 
 

 

Loading...
Hotline: 0932 377 138