​Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


Cháy nổ luôn xảy ra mọi lúc mọi nơi, để giảm thiểu cháy nổ thì mọi người cần phải có ý thức thực hiện luật phòng cháy chữa cháy, các cơ quan tổ chức liên quan tới lĩnh vực cháy nổ cần phải vào cuộc.

Hôm nay chũng tôi sẽ không nói tới vần đề thực hiện luật phòng cháy chữa cháy nữa mà sẽ nói về việc giải quyết hậu quả sau cháy nổ.
Như chúng đã biết vụ cháy quán karaoke gần đây nhất làm 13 người chết thì sau khi xảy ra cháy nổ thì các cơ quan mới thực sự vào cuộc khi có sự chỉ đạo của chính phủ.

Sau khi cháy nổ các cơ quan, tổ chức, cá nhân mới có những biện pháp rà soát lại các quán karaoke từ đó phát hiện ra nhiều cơ sở không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.Vậy việc giải quyết như thế đã đúng chưa.

Tạm gác lại chuyện nêu trên chúng ta cùng đi đến một vấn đề đó là giám định tổn thất và bồi thường bảo hiểm sau cháy nổ.

Đã có rất nhiều trường hợp nguyên nhân cháy nổ không nằm trong phạm vi bảo hiểm nhưng người mua bảo hiểm vẫn kiên quyết đòi bồi thường và có những hành vi, lời nói gây thiệt hại danh dự, uy tín của các doanh nghiệp
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Hoặc một số trường hợp lại không đồng ý với kết quả giảm định tổn thất, giám định hiện trường để đi tới nguyên nhân cháy nổ, trong trường hợp đó doanh nghiệp
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có thể tìm đến sự vào cuộc của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhưng ngay đến cả kết quả của các lực lượng cơ quan phòng cháy chữa cháy cũng không được khách hàng chấp nhận.

Những trường hợp trên rất thường xuyên xảy ra, vậy để giải quyết nó bên doanh nghiệp
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần làm gì và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần lưu ý, tìm hiểu những gì?

 
​Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

I.Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


Doanh nghiệp bảo hiểm cần ghi rõ các điều khoản bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm như: trách nhiệm bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, quy định giám định tổn thất, mức bồi thường,…

1.Trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm


Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá:
 
- Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 
- Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi bồi thường bất kỳ tài sản nào bị mất mát, hủy hoại hay hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm sau mỗi lần thanh toán bồi thường.
 
Trách nhiệm bồi thường:

-Bồi thường một cách nhanh chóng, không vượt quá thời hạn bồi thường, bồi thường một cách thoả đáng theo đúng quy định ghi trong hợp đồng
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

-Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm và các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc, thu thập các thông tin cần thiết có liên quan nhằm xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do sự kiện bảo hiểm gây ra.

-Giải thích đầy đủ cho bên mua bảo hiểm những thông tin liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm; cung cấp cho bên mua bảo hiểm nội dung biểu phí, quy tắc bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành.

2. Giám định tổn thất bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
- Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.
 
- Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

3.Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 
- Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 
- Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 
- Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 
- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 
- Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.
 
- Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.

II.Trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


1Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
 
2. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
3. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm.
 
4. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Loading...
Hotline: 0932 377 138