​Luật thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng nhà ở xã hội

Luật thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội, nhà chung cư giá rẻ hiện nay được xây dựng rất nhiều vì nhu cầu của người dân là rất lớn như việc đảm bảo chất lượng và an toàn thì lại không được chú ý.

Luật bảo hiểm công trình mới cho nhà ở xã hội đã đảm bảo phần nào sự an toàn khi thi công công trình và sự an toàn cho người dân khi sinh sống.Sau đây là những quy định về thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư.

​Luật thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng nhà ở xã hội

1.Các đối tượng áp dụng của bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư
-Chủ đầu tư, nhà thầu chung cư, nhà ở xã hội.
-Nhà tư vấn.

-Nhà thầu thi công công trình.
-Và trong đó có bên bảo hiểm tức công ty bảo hiểm PJICO chúng tôi.
-Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có lien quan đến bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc.
2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư
Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:
- Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;
- Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;
- Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;
- Tổn thất mang tính thảm họa;
- Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm công trình xây dựng không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
3. 1.Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng
-Tổn thất vật chất của công trình

+Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn Bảo hiểm công trình xây dựng/lắp đặt như: Cháy, nổ, lũ lụt, sóng thần, động đất, trộm cướp, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ suất,…
-Trách nhiệm bồi thường đối với người thứ ba

+Bồi thường cho người được bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải trả cho Bên thứ ba đối với những tổn hại vật chất bất ngờ hay thương tật bất ngờ gây ra cho Bên thứ ba về tài sản và con người.
-Thiệt hại vật chất công trình
 
+Đối với các công trình xây dựng: Số tiền bảo hiểm bảo hiểm xây dựng ghi trong Hợp đồng bao gồm toàn bộ vật liệu, tiền lương, cước phí  vận chuyển, thuế hải quan, thuế khác, nguyên vật liệu hay các hạng mục do chủ công trình cung cấp nhưng không thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng.

+Đối với trang thiết bị xây dựng: Số tiền  bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm không được thấp hơn giá trị thay thế (giá thị trường) của trang thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng, tức là chi phí thay thế các hạng mục được bảo hiểm bằng các hạng mục mới cùng loại và cùng tính năng.

4. Thời hạn bảo hiểm công trình xây dựng
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường, cho dù thời hạn bắt đầu bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể khác.

Đối với những bộ phận, những hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng thì trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với những bộ phận, những hạng mục công trình này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm bàn giao hoặc đưa các bộ phận, các hạng mục công trình đó vào sử dụng.
Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm đều phải được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.
 
 
.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666