Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường


Như chúng ta đã thấy những năm gần đây lien tục những tuyến đường từ địa lộ cao tốc đến những con đường bê tông nông thôn liên tục xuống cấp. Các vụ tại nạn xây dựng cầu đường, sập dàn giáo, sập cầu,…Để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố thì Bộ xây dựng ngoài việc thắt chặt luật xây dựng thì còn đưa ra quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm công trình bao gồm bảo hiểm  công trình xây dựng và bảo hiểm cho người lao động thi công công trình.
 

1.Các đối tượng áp dụng của bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường


-Chủ đầu tư, nhà thầu chung cư, nhà ở xã hội.

-Nhà tư vấn.

-Nhà thầu thi công công trình.

-Và trong đó có bên bảo hiểm tức công ty bảo hiểm PJICO chúng tôi.

-Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có lien quan đến bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc.

Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

 

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường
 

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

- Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

- Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

- Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

- Tổn thất mang tính thảm họa;

- Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm công trình xây dựng không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

3. Giải thích thuật ngữ bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm


- Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.
 
 

 
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138