Bảo hiểm công trình xây dựng nhà ở tại tphcm

Bảo hiểm công trình xây dựng nhà ở tại tphcm


1.Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng


-Tổn thất vật chất của công trình

+Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn Bảo hiểm công trình xây dựng/lắp đặt như: Cháy, nổ, lũ lụt, sóng thần, động đất, trộm cướp, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ suất,…

-Trách nhiệm bồi thường đối với người thứ ba

+Bồi thường cho người được bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải trả cho Bên thứ ba đối với những tổn hại vật chất bất ngờ hay thương tật bất ngờ gây ra cho Bên thứ ba về tài sản và con người.

-Thiệt hại vật chất công trình
 
+Đối với các công trình xây dựng: Số tiền bảo hiểm bảo hiểm xây dựng ghi trong Hợp đồng bao gồm toàn bộ vật liệu, tiền lương, cước phí  vận chuyển, thuế hải quan, thuế khác, nguyên vật liệu hay các hạng mục do chủ công trình cung cấp nhưng không thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng.

+Đối với trang thiết bị xây dựng: Số tiền  bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm không được thấp hơn giá trị thay thế (giá thị trường) của trang thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng, tức là chi phí thay thế các hạng mục được bảo hiểm bằng các hạng mục mới cùng loại và cùng tính năng.

 

Bảo hiểm công trình xây dựng nhà ở tại tphcmBảo hiểm công trình xây dựng nhà ở tại tphcm


2.Số tiền bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư tối thiểu


- Đối với bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư trong thời gian xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

- Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm công trình xây dựng nhà ở


Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

- Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

- Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

- Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

- Tổn thất mang tính thảm họa;

- Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm công trình xây dựng không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666