Cách tính phí bảo hiểm công trình xây dựng 2017

Cách tính phí bảo hiểm công trình xây dựng 2017

Bài viết sau đây sẽ tóm gọn các loại phí chủ yếu được tính trong chi phí bảo hiểm công trình xây dựng của một số doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm trên thị trường.

Cách tính phí bảo hiểm công trình xây dựng 2017
Cách tính phí bảo hiểm công trình xây dựng 2017


Đối với tất cả các hạng mục công trình xây dựng thông thường, công thức tính chi phí bảo hiểm như sau:


Phí bảo hiểm = tỷ lệ phí x giá trị công trình (chưa tính thuế GTGT 10%)


Tỷ lệ phí được quy định rõ ràng cho từng hạng mục công trình khác nhau. Để biết rõ mức độ tỷ lệ chủ thầu cần hỏi doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm.

Đây là một công thức chi tiết bao gồm đầy đủ các loại phí cho một công trình hay hạng mục xây dựng. Công thức tính như sau:


Toàn bộ chi phí của HĐBH = Phí tiêu chuẩn + phụ phí mở rộng tiêu chuẩn + các chi phí khác + thuế.


Phí tiêu chuẩn: là phí bảo hiểm cho rủi ro tất cả được bảo hiểm công trình xây dựng. Theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn, Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng năm tiêu chuẩn bao gồm phí cơ bản và phụ phí tiêu chuẩn.


Phí cơ bản: là phí tối thiểu tính cho mỗi loại công trình xây dựng theo khoảng thời gian xây dựng tiêu chuẩn, được xác định bằng tỷ lệ phần nghìn trên giá trị bảo hiểm công trình xây dựng


Phụ phí tiêu chuẩn: là phần phí tính thêm cho rủi ro động đất, rủi ro bão và lụt lũ. Đây là hai rủi ro mang lại tổn thất, thiệt hại lớn cho công trình.
Phụ phí tiêu chuẩn được tính theo tỷ lệ phần nghìn giá trị bảo hiểm công trình xây dựng theo năm, nếu thời gian chờ xây dựng công trình thuộc một trong các năm thì tính theo tháng;


phí gia hạn phụ tiêu chuẩn = tỷ lệ phụ phí mở rộng tiêu chuẩn x giá trị công trình được bảo hiểm.


Phí này bao gồm phụ phí bảo hiểm công trình xây dựng 2016 cho chi phí quét dọn sau Tôn, phụ phí bảo hiểm cho các quanh tài sản xung và những tài sản hiện tại trên công trường của thầu chủ, chủ công trình, phụ phí bảo hiểm cho trang thiết bị, máy móc xây dựng công trình.


Các chi phí khác là các chi phí quản lý, chi phí thực hiện giao dịch hợp đồng, chi phí hoa hồng cho đại lý … Các chi phí thường này được tính bởi một tỷ lệ phần trăm chi phí vs của hợp đồng.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138