Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở, nhà máy sản xuất bột giặt

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở, nhà máy sản xuất bột giặt


Mới đây ngày 21/01/2017 đã xảy ra cháy lớn tại Công ty bột giặt Lix tại Số 3, Đường số 6, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. Đám cháy bùng lên vào lúc 11 giờ 15 phút và lan nhanh sang các khu vực khác.Đám cháy bắt nguồn từ tháp sấy phân xưởng 2 và lan nhanh sang khác khu vực lân cận. Đến 11 giờ 33 phút đám cháy được dập tắt, chưa có ước tính về thiệt hại.

Những đám cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào không riêng với một đối tượng nào nhưng đặc biệt là các cơ sở, nhà máy sản xuất bột giặt thì nguy cơ cháy nổ là khá cao. Vì thể nên các cơ sở, nhà máy sản xuất bột giặt cũng được liệt vào nhóm có nguy cơ cháy nổ cao và được quy định rõ về biểu phí, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở, nhà máy sản xuất bột giặt

 

1. Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở nhà máy sản xuất bột giặt


- Nhà máy, nhà kho, các công trình liên quan.

- Máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

- Sản phẩm, hàng hóa và các tài sản khác được ghi trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

2.Phí cơ bản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở, nhà máy sản xuất bột giặt


-Như tại Phụ lục 3 Thông tư 220 của Bộ Tài Chính thì nhóm đối tượng này có phí cơ bản là 2.50 phí cơ bản là mức phí tối thiểu dùng để tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

-Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc = Phí cơ bản x Số tiền bảo hiểm.

-Vậy số tiền bảo hiểm được tính như thế nảo?

- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ chung cư tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm chung cư do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

+Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.

+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.


3.Các hình thức bồi thường của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


- Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

+ Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

+ Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

+ Trả tiền bồi thường.

- Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.

- Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.

 
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138