​Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy lưu hoá cao su

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy lưu hoá cao su


- Như chúng ta đã biết các vật liệu làm từ cao su rất dễ cháy. Cao su có rất nhiều công thức hoá học như: (C5H8)n, cao su buna,..Và được phân ra thành cao su tự nhiên và cao su nhân tạo.

- Cao su tự nhiên được làm từ mủ cao su sau chế biến sẽ cho ra sản phẩm cao su ít đọc hại nhưng khả năng bắt lửa và tính cháy cũng ngang với cao su nhân tạo.

- Cao su nhân tạo rất độc hại cả khi chưa bị đốt cháy, nó có tính cháy rất cao bởi nguyên liệu sản xuất là các sản phẩm thừa từ dầu mỏ. Khi cháy thường thải ra các loại khí gây ngộ độc như CO,NO2,VOCs…

Vậy chuyện gì xảy ra khi cháy nguyên một nhà máy lưu hoá cao su?

-Chắc chắn đám cháy sẽ lan rất nhanh và khó dập tắt.

-Không khí quanh khu vực sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng.

-Công tác chữa cháy sẽ gặp nhiều khó khăn do khí độc phát thải.

Vì vậy các nhà máy lưu hoá cần đấp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, phải thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Thông tư 220 của Bộ Tài Chính.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy lưu hoá cao su

 

1.Các tài sản thuộc bảo hiểm cháy nỏ nhà máy lưu hoá cao su

- Công trình kiến trúc của nhà máy như: xưởng sản xuất, kho hàng, kho vật liệu,…

- Các thiết bị máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

- Sản phẩm, hàng hoá và các tài sản thuộc phịm vi nhà máy.

Các đối tượng và tài sản được bảo hiểm cần phải được ghi rõ và đầy đủ tại Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

2.Mức phí cơ bản bảo hiểm cháy nổ nhà máy lưu hoá cao su

-Theo Thông tư 220 của Bộ Tài Chính và hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì Phục lục 3 có ghi rõ nhà máy lưu hoá cao su co mức phí cơ bản là 3.50, đây là mức phí để cả bên mua bảo hiểm và bên doanh nghiệp bảo hiểm tính phí bảo hiểm.

-Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc = Phí cơ bản x Số tiền bảo hiểm ( chưa tính thuế GTGT 10%)

- Ở công thức trên có đề cập số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vậy để năm rõ hơn các bạn có thể tham khảo các bài viết trước.

3.Mức khấu trừ tối thiểu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đối với hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy lưu hoá cao su có số tiền bảo hiểm nằm trong khoảng sau thì ta sẽ năm được mức khấu trừ tối thiểu. Đây là mức khấu trừ do Bộ Tài Chính ban hành:

Mức khấu trừ tối thiểu được quy định như sau:
Đơn vị tính: USD
Số tiền bảo hiểm Mức khấu trừ tối thiểu
Đến  100.000
Trên 100.000 đến 500.000
Trên 500.000 đến 2.500.000
Trên 2.500.000 đến 5.000.000
Trên 5.000.000 đến 10.000.000
Trên 10.000.000
200
500
1.000
2.000
3.000
5.000
 
 

 
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138