Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy xẻ cưa gỗ

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy xẻ cưa gỗ

 
Các loại vật liệu, sản phẩm đồ gỗ là những đối tượng có nguy cơ cháy nổ rất cao, khi xảy ra cháy nổ đám cháy thường lan rộng và rất khó dập tắt hậu quả là đa số các vụ cháy nổ loại này thường gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy xẻ cưa gỗ

 
1.Đối tượng của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy xẻ cưa gỗ

 
- Công trình kiến trúc thuộc phạm vi nhà máy sản xuất đồ gỗ.

 
- Máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất đồ gỗ.

 
- Hàng hóa, sản phẩm và các tài sản của nhà máy sản xuất đồ gỗ.

 
2.Biểu phí và cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
Theo Thông tư 220 của bộ tài chính về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì nhà máy sản xuất đồ gỗ có mức phí cơ bản là 2.63 và cách tính phí được tính như sau:
 
Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc = Mức phí cơ bản x Số tiền bảo hiểm (chưa tính thuế GTGT 10%)
 
3.Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
- Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 
 
- Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 
 
- Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 
 
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 
 
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 
 
- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 
 
- Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.
 
 
- Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
 
 
.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666