Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khai thác than bùn

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khai thác than bùn


Than và các sản phẩm từ than là các đối tượng có nguy cơ cháy nổ cực kì cao, đám cháy có thể xảy ra từ một mẩu than vụn rất nhỏ và lan rộng với quy mô lớn. Đặc biệt vợi việc khai thác than bùn thì có nguy cơ sập, cháy nổ hầm khai thác rất cao nên Bộ Tài Chính đã đưa đối tượng này vào nhóm có nguy cơ cháy nổ rất cao và quy định rõ về các tài sản tham gia bảo hiểm, phụ phí, biểu phí của bảo hiểm.


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khai thác than bùn

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khai thác than bùn

 

1.Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khai thác than bùn


- Công trình,nhà máy, nhà xưởng.

- Máy móc, trang thiết bị máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất.

- Sản phẩm, hàng hóa và các tài sản khác.

2.Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khai thác than bùn


Tại phụ lục 3 Thông tư 220 thì bảo hiểm trong lĩnh vực khai thác than bùn có mức phí cơ bản là 4.36 mức phí này được đưa ra theo quyết định của Bộ Tài Chính nhằm giúp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể tính phí một cách khách quan.

3.Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khai thác than bùn

 
- Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 
- Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 
- Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 
- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 
- Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.
 
- Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138