Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ván ép

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ván ép

 
Theo thông tư 220 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Bộ Tài Chính thì nhà máy sản xuất ván ép được xếp vào nhóm có nguy cơ cháy nổ cao cần phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ván ép

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ván ép


 

1.Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ván ép

 
- Công trình kiến trúc thuộc nhà máy như: nhà xưởng, nhà kho, kho vật liệu,..
 
- Máy móc, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất.
 
- Sảm phẩm, hàng hoá và các tài sản khác.

2.Quy định vè giám định khi xảy ra cháy nổ

 
-Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chịu.
 
- Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.
 

3.Trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá:
 
-Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 
- Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi bồi thường bất kỳ tài sản nào bị mất mát, hủy hoại hay hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm sau mỗi lần thanh toán bồi thường.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138