Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng chữa xe máy

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng chữa xe máy


1. Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng chữa xe máy

 
- Nhà máy, nhà xưởng, nhà kho.
 
- Máy móc, trang thiết bị của nhà máy.
 
- Sản phẩm, hàng hóa và các tài sản khác


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng chữa xe máy
 

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng chữa xe máy


 

2. Mức phí cơ bản và biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng chữa xe máy

 
Tại phụ lục 3 Thông tư 220 thì nhà máy sản xuất bao bì có mức phí cơ bản là 1.75 mức phí này được đưa ra theo quyết định của Bộ Tài Chính nhằm giúp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể tính phí một cách khách quan.
 
- Ngoài ra thì còn phải chịu thêm một số phụ phí, phụ thu nhưng tất cả sẽ được ghi rõ tại hợp đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
 

3.Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng chữa xe máy

 
- Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 
- Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 
- Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 
- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 
- Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.
 
- Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138