Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng phế liệu

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng phế liệu

*Tin cháy nổ: Cháy Xưởng Phế liệu, địa chỉ: Số 4A/4, đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, Quận 9

Vào lúc 14 giờ 59 phút ngày 21 tháng 02 năm 2017, cháy lớn xảy ra tại Xưởng Phế liệu - Công ty TNHH MTV Khang Bạch Lan tại địa chỉ: Số 4A/4, đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn,

Nguyên nhân gây cháy: theo điều tra ban đầu được cho là do hàn cắt kim loại. Vụ cháy không có thiệt hại về người, về tài sản chưa ước tính được thành tiền.


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng phế liệu

 

1.Đối tượng của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng phế liệu
 

- Công trình nhà xưởng, nhà máy của xưởng phế liệu

 
- Các trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất.

 
- Sản phẩm, hàng hoá và các tài sản khác thuộc phạm vi hợp đồng.

 

2. Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng phế liệu

 
- Theo thông tư 220 thì phí cơ bản năm của đối tượng trên là 2.5 và cách tính thì cũng tương tự ở những bải viết trước.
 
- Ngoài ra thì còn phải chịu thêm một số phụ phí, phụ thu nhưng tất cả sẽ được ghi rõ tại hợp đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

3.Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng phế liệu

 
-Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy nổ.
 
- Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:
 
+ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;
 
+ Đối tượng bảo hiểm;
 
+ Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 
+ Giá trị tài sản được
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;
 

+ Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;
 
+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 
+ Thời hạn bảo hiểm;
 
+ Mức phí, phương thức đóng bảo hiểm;
 
+ Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;
 
+ Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 
+ Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm;
 
+ Các quy định giải quyết tranh chấp;
 
+ Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
 
+ Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138