Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cây xăng, đại lý xăng

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cây xăng, đại lý xăng


*Các hành động tuyệt đói không được làm khi đổ xăng để phòng chống cháy nổ tại cây xăng:

- Cám hút thuốc:Việc này là đương nhiên tại tất cả các cây xăng đều có biển nghiêm cấm hút thuốc. Nhiều người có thói quen khi xe dừng là hút thuốc lá nên khi xe đổ xăng lại tận dụng để hút dù có thể cách xa nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do xăng rất dễ bắt lửa và gây hỏa hoạn bấta kỳ lúc nào.

- Không nổ xe máy: Việc nổ máy xe sẽ tạo ra một nguồn điện và có thể cùng với xăng bắt lửa bất cứ lúc nào mà bạn không hay. Vì vậy, khi xe ô tô vào đến cây xăng, tài xế phải tắt máy xe ngay để tránh những hậu quả đáng tiếc.

- Không dùng điện thoại: Theo Nghị định 52/NĐ-CP/2012 của Chính phủ ban hành ngày 14-6 quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC), người sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) ở cây xăng sẽ bị phạt tới 5 triệu đồng.


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cây xăng, đại lý xăng

 

1.Mức phí cơ bản và cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cây xăng, đại lý xăng

 
Theo phục lục 1 tại Thông tư 220 của thì mức phí cơ bản của đối tượng này là 3.00
 
Và cách tính phí bảo hiểm như sau:
 
Phí
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc= mức phí cơ bản x số tiền bảo hiểm (chưa tính thuế GTGT 10%)

2.Giải thích từ ngữ của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

- Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

- Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:

+ Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.

+ Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).

3.Hình thức bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


- Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

+ Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

+ Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

+ Trả tiền bồi thường.

- Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền. 
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138